ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2016 Late

6 ผลลัพธ์

สัญญาณเตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญญาณ​เตือน​เป็น​อุปกรณ์​ที่​จะ​ทำ​การ​เตือน​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ เช่น เมื่อ​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ เป็นต้น

สัญญาณเตือน - การ​เปิด​สัญญาณ​เตือน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิดสัญญาณเตือน ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ออก​จาก​รถ​โดย​ปิด​สัญญาณ​เตือน​ไว้​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

ไฟสัญญาณเตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟสัญญาณ​เตือน​จะ​แสดง​สถานะของระบบ​สัญญาณเตือน

ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ที่​ถูกลดทอน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ป้องกัน​ที่​ลดลง​หมายความ​ว่า​ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนที่​และ​การ​เอียง​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

สัญญาณเตือน - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่ทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หาก​ไม่​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานของสัญญาณเตือน โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เช่น หากแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ปลดล็อก ปิด​สัญญาณ​เตือน​และ​สตาร์ต​เครื่อง​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

สัญญาณเตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อสัญญาณเตือน ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน ไซเรน​จะ​ดัง​ขึ้น​และ​ไฟ​เลี้ยว​ทั้งหมด​จะกะพริบ