ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2016 Late

13 ผลลัพธ์

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

ลงทะเบียน อุปกรณ์ Bluetooth® อย่าง​น้อย​หนึ่ง​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตรถ