ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2016 Late

9 ผลลัพธ์

ลงทะเบียน อุปกรณ์ Bluetooth® อย่าง​น้อย​หนึ่ง​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​ล่าสุด​จะ​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ตรถ