กำหนดการ​เดินทาง​และเส้นทาง

ระบบ​นำทาง* - ตัวเลือก​การ​แนะนำเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​การ​แสดง​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ได้ที่นี่

เวลา​ถึง​หรือ​เวลา​เดินทาง​ที่เหลืออยู่

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsTime of arrival format

เลือก​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​แสดงเวลา:

 • ETA - แสดง​เวลา​ถึง​จุดหมาย​ปลายทางโดยประมาณ
 • RTA - แสดง​เวลา​เดินทาง​ที่​เหลืออยู่​ก่อน​ถึง​จุดหมายปลายทาง

ชื่อ​ถนน​ใน​เสียง​แนะนำเส้นทาง

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsStreet names in voice guidance

เลือก​สิ่ง​ที่​ต้อง​มี​เสียงแนะนำ:

 • ช่อง​ที่เลือก - ระยะทาง​และ​ทิศทาง รวมถึง​ชื่อ​ของถนน
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ระยะทาง​และทิศทาง

การ​นำ​ทางแบบ Turn-by-Turn

สำหรับ​บาง​รุ่นเท่านั้น

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsTurn-by-turn navigation

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​แสดง​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม:

 • ช่อง​ที่เลือก - แสดง​จุด​ที่​ต้อง​ดำเนินการ​ถัดไป​ใน​กำหนดการ​เดินทาง​และ​ระยะทาง​ที่​จะ​ไป​ถึง​จุดนั้น
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่แสดง

การ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อมูล​การจราจร​โดยอัตโนมัติ

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsAutomatic read out of traffic

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ออก​เสียง​ข้อมูลจราจร:

 • ช่อง​ที่เลือก - อ่าน​ออก​เสียง​การ​หยุดชะงัก​ของ​การจราจร​ที่​สำคัญ​บนเส้นทาง
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มี​การ​อ่าน​ออกเสียง

การ​ปรับ​ระบบ​เครื่อง​เสียง​โดยอัตโนมัติ

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsAudio fadeout

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปรับ​เสียง​ของ​แผนที่:

 • ช่อง​ที่เลือก - ระบบ​เครื่อง​เสียง​และ​สื่อข้อมูล เช่น วิทยุ​จะ​ปิด​เสียง​ชั่วคราว​เมื่อ​เสียง​นำ​ทาง​บอกข้อมูล
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​สามารถ​ปรับเสียง

เสียง​แนะนำเส้นทาง

ระหว่าง​การ​แนะนำ​เส้นทาง เมื่อ​รถ​เข้า​ใกล้​สี่​แยก​หรือ​ทางออก ข้อความ​เสียง​จะ​บอก​ระยะทาง​และ​ประเภท​ของ​การ​ดำเนินการถัดไป ใน​เวลา​เดียวกัน แผน​ที่​อย่าง​ละเอียด​ของ​ทาง​แยก​จะ​ปรากฏขึ้น ข้อความ​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​จะ​ดัง​ขึ้น​ซ้ำ​เมื่อ​เข้า​ใกล้​ทาง​แยก​มากขึ้น ใน​การ​ทวนซ้ำข้อความ - กด สองครั้ง ที่ปุ่ม OK/MENU

ระดับ​เสียง​สามารถ​ปรับ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ระดับ​เสียง​ของ​ชุด​เครื่องเสียง (ในขณะ​ที่​ข้อความ​เสียง​กำลัง​ดำเนินอยู่)

บันทึก

ไม่​มี​เสียง​คำแนะนำ​เสียง​ใน​ระหว่าง​การ​โทร​ปัจจุบัน​ด้วย​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อแบบ Bluetooth

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsVoice guidance

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เสียงแนะนำ:

 • ช่อง​ที่เลือก - ระยะทาง​และ​ชนิด​ของ​การ​ดำเนินการ​ถัดไป​ที่​จะ​อ่าน​ออกเสียง
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มี​เสียงแนะนำ

เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​แบบง่าย

ใน​การ​ใช้​เสียง​แนะนำ​จะมีคำแนะนำสาม (3) ชุด ก่อนที่​จะ​ถึง​จุด​ที่​ต้อง​ดำเนินการ​แต่​ละจุด - คำแนะนำ​แรก​สำหรับ​การ​เตรียม​ตัว คำแนะน​ำที่​สอง​เมื่อ​ใกล้​จะ​ถึง​จุด​นั้น และ​คำแนะน​ำที่​สาม​เมื่อ​ถึง​จุด​ที่ดำเนินการ เมื่อ​เปิด​ใช้​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​แบบ​ง่าย​จะ​มี​คำแนะนำเพียง หนึ่ง (1) ชุดเท่านั้น​สำหรับ​จุด​ดำเนินการ​แต่​ละจุด

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsUse simple voice guidance

เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เสียงแนะนำ:

 • ช่อง​ที่เลือก - คำแนะนำ​เสียง​นำทาง หนึ่ง (1) ชุด สำหรับ​จุด​ดำเนินการ​แต่​ละจุด
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มี​เสียงแนะนำ

กล้อง​ตรวจจับ​เพื่อ​ความปลอดภัย

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsSpeed camera warning

เลือกฟังก์ชัน:

 • ช่อง​ที่เลือก - การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​สัญลักษณ์​เมื่อ​รถ​กำลัง​เข้า​ใกล้​กล้อง​ตรวจจับ​เพื่อ​ความปลอดภัย
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มี​การเตือน

บันทึก

ประเภท​ของ​ข้อมูล​ที่​อนุญาต​ให้​รวม​ไว้​กับ​แผน​ที่​จะ​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​กฎหมาย​ของ​แต่​ละประเทศ สำหรับ​ข้อมูล​ปัจจุบัน โปรด​ดูที่ www.volvocars.com/navi

บันทึก

 • ให้​สังเกต​ว่า ใน​บางครั้ง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​อนุญาต​ซึ่ง​แสดง​อยู่​อาจ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง และ​แตกต่าง​จาก​ที่​แสดง​อยู่​ใน​ฐานข้อมูล​ของ​ระบบ​นำทาง
 • ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​เสมอ​ที่​จะต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​การจราจร​และ​ความเร็ว​ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณ​สำหรับ​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsStored location notification

เลือก​ระหว่าง​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้:

 • ช่อง​ที่เลือก - สัญญาณเสียง​เมื่อ​รถ​กำลัง​เข้า​ใกล้​ตำแหน่ง​ที่​ผู้ใช้​บันทึกไว้
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มีสัญญาณเสียง

การ​จำกัดความเร็ว

เฉพาะ​รถ​ที่​มีฟังก์ชัน Road sign information เท่านั้น

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsShow speed limits

เลือกฟังก์ชัน:

 • ช่อง​ที่เลือก - การ​จำกัด​ความเร็ว​ที่​บังคับ​ใช้​จะ​แสดง​ด้วย​สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

  เฉพาะ​เมื่อ​มี​ข้อมูล​ความเร็ว​พร้อม​ใช้​งาน​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มี​การ​แจ้ง​เตือน​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

สัญญาณสำหรับ POI ใน​คู่มือ​การท่องเที่ยว

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsTravel POI notification

เลือกฟังก์ชัน:

 • ช่อง​ที่เลือก - สัญญาณเสียง​เมื่อ​รถ​เข้าใกล้ POI ที่​รวมอยู่ใน ข้อเสนอแนะ​การเดินทาง
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มีสัญญาณเสียง

สัญญาณ​สำหรับ​คู่มือ​การท่องเที่ยว

ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsGuidance optionsGuided tour notification

เลือกฟังก์ชัน:

 • ช่อง​ที่เลือก - สัญญาณเสียง​เมื่อ​รถ​กำลัง​เข้าใกล้ ข้อเสนอแนะ​การเดินทาง
 • ช่อง​ที่​ไม่ได้เลือก - ไม่​มีสัญญาณเสียง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่