ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถมีระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งไว้ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

บันทึก

ระบบ​ปรับอากาศ (AC) สามารถ​ปิด​ได้ แต่​เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​สภาพ​อากาศ​ที่​ดี​ที่สุด​ที่​เป็นไป​ได้​ใน​ห้อง​โดยสาร และ​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เกิด​ฝ้า​บน​กระจก ควร​เปิด​ระบบ​ปรับ​อากาศ​ไว้เสมอ

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

  • เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ระบบ​ปรับ​อากาศ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เหมาะสม​ที่สุด ควร​ปิด​กระจก​ประตู​และซันรูฟ*
  • ฟังก์ชัน​การ​เปิดทั้งหมด จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น
  • ขจัด​น้ำแข็ง​และ​หิมะ​ออก​จาก​ช่อง​อากาศ​เข้า​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ (ตะแกรง​ระหว่าง​ฝา​กระโปรง​หน้า​กับ​กระจก​บังลม)
  • ใน​สภาพ​อากาศ​อุ่น อาจ​มี​น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จาก​ระบบ​ปรับ​อากาศ​หยด​ลง​ใต้​ท้องรถ นี่​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ
  • เมื่อ​เครื่องยนต์​ต้องการ​กำลัง​สูงสุด เช่น สำหรับ​การ​เร่ง​ความเร็ว​เต็มที่ ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​หยุด​ทำงานชั่วคราว อุณหภูมิ​ใน​ห้อง​ผู้โดยสาร​อาจจะ​เพิ่มขึ้นชั่วคราว
  • ขจัด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​ใน​ขั้นต้น​โดยใช้ฟังก์ชัน​ที่​ไล่ฝ้า ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​เกิด​ฝ้า​โดย​เช็ด​กระจก​ด้วย​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​กระจกทั่วไป

รถ​ที่มี Start/Stop*

เมื่อเครื่องยนต์หยุด​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​บางอย่าง​อาจ​ลดลง​ชั่วคราว เช่น ความเร็ว​พัดลม ของ​ชุด​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เป็นต้น

รถ​ที่มี ECO*

เมื่อฟังก์ชัน ECO ทำงาน การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​บางอย่าง เช่น เครื่องปรับอากาศ อาจ​ลดลง​หรือ​หยุด​ลง​เป็น​การชั่วคราว

บันทึก

เมื่อฟังก์ชัน ECO ทำงาน พารามิเตอร์​หลาย​ตัว​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​เปลี่ยนไป และ​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​หลาย​ตัว​จะลดลง การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สามารถ​รี​เซ็ต​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้ แต่​จะ​กลับไป​ทำงาน​อย่าง​เต็ม​ประสิทธิภาพ​อีก​ครั้ง​เฉพาะ​เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน ECO แล้วเท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่