ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาวเย็น

P4-1246-Y55X Comfort level in display

ระดับ​ความ​ร้อน​ปัจจุบัน​จะ​ปรากฏ​ใน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซลกลาง

P3-1246-S60/V60/V60H Button heated seats2

กด​ปุ่ม​ซ้ำๆ เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​ต่างๆ หรือ​เพื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชั่น

ระบบ​มี​ระดับ​ความ​ร้อน​ที่​ให้​เอาต์พุต​ความ​ร้อน​แตกต่าง​กัน​สามระดับ:

  • ระดับ​ความ​ร้อนสูงสุด - ส่วน​แสดงผล​สี​ส้ม​สาม​ส่วน​ติด​สว่าง​ขึ้น​บน​หน้าจอ​ที่​แผง​คอนโซลกลาง (โปรด​ดู​รูปด้านบน)
  • ระดับ​ความ​ร้อนต่ำลง - ส่วน​แสดงผล​สี​ส้ม​สอง​ส่วน​ติด​สว่าง​ขึ้น​บนหน้าจอ
  • ระดับ​ความ​ร้อนต่ำสุด - ส่วน​แสดงผล​สี​ส้ม​หนึ่ง​ส่วน​ติด​สว่าง​ขึ้น​บนหน้าจอ
  • ปิด​การ​ทำ​ความร้อน - ไม่​มี​ส่วน​แสดงผล​ใดๆ ติด​สว่างขึ้น

คำเตือน

ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความ​ร้อน​กับ​ผู้โดยสาร​ที่​ไม่​มี​ความรู้สึก​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลง​อุณหภูมิ​หรือ​ผู้โดยสาร​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ควบคุม​ที่​นั่ง​แบบ​ทำ​ความร้อน มิฉะนั้น​อาจ​ทำ​ให้​ผู้โดยสาร​เกิด​การ​เจ็บปวด​จาก​ความ​ร้อนได้

การ​เริ่ม​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​คนขับ​โดยอัตโนมัติ

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​คนขับ​โดย​อัตโนมัติ​ไว้ ที่​นั่ง​คนขับ​จะ​ได้รับ​ความ​ร้อน​ใน​ระดับ​สูงสุด​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์

การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​จะ​เกิดขึ้น​เมื่อ​รถยนต์​เย็น​และ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​ต่ำกว่าประมาณ +10 °C

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่