ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

การติดตั้ง

P3-1617-V60-load net overview

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้องเสมอ

ตา​ข่าย​นิรภัย​ทำ​จาก​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง​และ​สามารถ​ติดตั้ง​ใน​รถ​ได้​สองตำแหน่ง:

  • การ​ติดตั้งด้านหลัง - หลัง​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่งด้านหลัง
  • การ​ติดตั้งด้านหน้า - หลัง​พนัก​พิง​หลัง​ของ​เบาะ​นั่งด้านหน้า

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สิ่งของ​ต่างๆ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ให้​แน่น รวมทั้ง​ใช้​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การ​ติดตั้งด้านหลัง

กาง​ตา​ข่าย​นิรภัยออก ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ช่อง​เก็บ​ของ​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​หัน​ไป​ทางด้านหลัง

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่ด้านหลัง

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่​ด้าน​ตรงข้าม

ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​จุด​ยึด​บน​หลังคา​แต่​ละ​ด้าน​ไป​ด้านหน้า​อย่างระมัดระวัง

P3-1617-V60 load net rear position

เกี่ยว​ตะขอ​เกี่ยว​เข้า​กับ​หู​ยึด​สัมภาระ​ที่​ทั้ง​สอง​ด้าน แล้ว​ดึง​ตัว​ล็อค​แบบ​ลูก​เบี้ยว​ให้​แน่น​โดย​การ​กด​ลิ้น​ลง​ด้านล่าง​และ​ปรับ​สาย​รัด​ให้แน่น

การ​ติดตั้งด้านหน้า

กาง​ตา​ข่าย​นิรภัยออก ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ช่อง​เก็บ​ของ​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​หัน​ไป​ทางด้านหลัง

เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ทางด้านหน้า​ให้​มากที่สุด

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่ด้านหน้า

เกี่ยว​ตะขอ​ยึด​อีก​ตัว​หนึ่ง​ของ​ตา​ข่าย​เข้า​กับ​ตัว​ยึด​ที่​หลังคา​ที่​ด้าน​ตรงข้าม

ดัน​ขอ​เกี่ยว​ของ​ตา​ข่าย​สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​จุด​ยึด​บน​หลังคา​แต่​ละ​ด้าน​ไป​ด้านหน้า​อย่างระมัดระวัง

P3-1617-V60- load net front position

เกี่ยว​ตะขอ​เกี่ยว​เข้า​กับ​หู​ยึด​บน​ราง​ที่​นั่ง​ที่​ทั้ง​สอง​ด้าน แล้ว​ดึง​ตัว​ล็อค​แบบ​ลูก​เบี้ยว​ให้​แน่น​โดย​การ​กด​ลิ้น​ลง​ด้านล่าง​และ​ปรับ​สาย​รัด​ให้แน่น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่