ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI – Road Sign Information) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​จดจำ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ซึ่ง​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​วิ่งผ่าน

P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ที่​สามารถ​อ่านได้ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

ฟังก์ชัน RSI จะ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ในขณะ​นั้น เช่น เมื่อ​ถึงจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน และ​เมื่อ​ห้าม​แซง เป็นต้น

เมื่อ​ขับ​ผ่าน​ป้าย​สำหรับ​ทางด่วน/ถนน และ​ป้าย​ที่​แสดง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่อนุญาต RSI จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ของ​ป้าย​สำหรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ที่อนุญาต

คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

เปิด/ปิด RSI

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​เลือกใช้​ได้ โดย​คนขับ​สามารถ​เลือกให้ เปิด หรือ ปิด ได้

P4-1220-MyCar RSI

สั่งงาน RSI ดังต่อไปนี้:

  1. ค้นหา​ตำแหน่ง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​ระบบเมนู MY CAR โปรด​ดูที่ MY CAR
  2. เน้น Road sign information โดย​การ​กดปุ่ม OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​กลับ​ออกไป​โดยใช้ EXIT

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่