ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSI)* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSIRoad Sign Information) จะ​ตรวจจับ​และ​แสดง​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ใน​ลักษณะ​ต่างๆ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ป้าย​และสถานการณ์

P4-1220-RSI Instrumentpanel

ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น

เมื่อ RSI ตรวจ​พบ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ระบุ​เกี่ยวกับ​ความเร็ว แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ป้าย​นั้น​ใน​รูปแบบ​ของสัญลักษณ์

P4-1220- RSI Omkörningsförbud

เมื่อ​สามารถ​ทำ​ได้ ป้ายป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น ที่​แสดง​การ​ห้าม​แซง​อาจ​แสดง​ขึ้น​ร่วมกับ​สัญลักษณ์​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ใน​ปัจจุบันด้วย

สิ้นสุด​การ​จำกัด​ความเร็ว​หรือ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

เมื่อ RSI ตรวจพบ "ป้าย​ความเร็วทางอ้อม​" ที่​หมายความ​ว่า​การ​จำกัด​ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​ได้​สิ้นสุด​ลง​แล้ว เช่น เมื่อ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วน​พิเศษ เป็น​ต้น สัญลักษณ์​พร้อม​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​ความเร็วทางอ้อมป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น ได้แก่:

P3+4-1246- RSI Alla begränsningar upphör

สิ้นสุด​การ​จำกัดทั้งหมด

P3+4-1246- RSI Motorväg upphör

สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับ​ลง​หลังจาก​เวลา​ผ่านไป 10-30 วินาที และ​จะ​ยังคง​ดับ​อยู่​จนกว่า​รถ​จะ​วิ่ง​ผ่าน​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อ​รถ​วิ่ง​ผ่าน​ป้าย​ความเร็ว​โดยตรง​ซึ่ง​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ขีดจำกัด​ความเร็ว สัญลักษณ์​พร้อม​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​ความเร็วโดยตรงป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น

สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ดับ​ลง​หลังจาก​เวลา​ผ่านไปประมาณ 5 นาที และ​จะ​ยังคง​ดับ​อยู่​จนกว่า​รถ​จะ​วิ่ง​ผ่าน​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

Sensus Navigation

ถ้า​รถมี Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่ ระบบ​จะ​อ่าน​ข้อมูล​ความเร็ว​จาก​ชุด​ระบบ​นำ​ทาง​ใน​กรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อ​ตรวจ​พบ​ป้าย​ที่​ระบุ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ใน​ทางอ้อม เช่น ทางด่วน​, ทาง​หลวง และ​ป้าย​ขีดจำกัด​ของ​เมือง เป็นต้น
  • ถ้า​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ตรวจ​พบ​ก่อน​หน้า​นี้​ดู​เหมือนว่า​จะ​ไม่​มี​ผล​บังคับ​อีก​ต่อไป แต่​ยัง​ตรวจ​ไม่​พบ​ป้ายใหม่

ป้าย​เสริมอื่นๆ

P4-1220- RSI Hastighet vid undantag

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เสริมอื่นๆป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น

บางครั้ง​บน​ถนน​เส้น​เดียวกัน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ต่างๆ จะ​ถูก​แสดง​ไว้​บน​เสา​ป้าย​บอก​ทาง จากนั้น​จะ​มี​ป้าย​เสริม​ที่​แสดง​สภาวะ​แวดล้อม​อื่นๆ อยู่​ใต้​ป้าย​บอก​ความเร็ว​ที่​แตกต่าง​กันนั้น เช่น บน​ถนน​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ได้​บ่อยครั้ง​ในขณะ​ที่​ฝน​ตกและ/หรือ​มีหมอก

ป้าย​เสริม​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฝน​ตก​จะ​ถูก​แสดง​ขึ้น​ก็​ต่อเมื่อ​มี​การ​ใช้​ที่​ปัดน้ำฝน

P4-1220- RSI Hastighet på Avfart el Annan väg

ความเร็ว​ที่​จำกัด​สำหรับ​ทางออก​ใน​บาง​ตลาด​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​ลูกศร​กำกับอยู่

ป้าย​ความเร็ว​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ป้าย​เสริม​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ก็​ต่อเมื่อ​คนขับ​กำลัง​ใช้​ไฟ​แสดง​ไฟเลี้ยว

P3-V60H RSI Hastighet begränsad sträcka eller tid på dygnet

ใน​บาง​ความเร็ว​จะ​ใช้​สำหรับ​บาง​สถานการณ์​เท่านั้น เช่น ที่​ระยะทาง​ที่​กำหนด หรือ​ในช่วง​เวลา​ช่วง​ใด​ช่วงหนึ่งเท่านั้น โดย​จะ​แสดง​ให้​คนขับ​ทราบ​ด้วย​สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ไว้​ใต้​สัญลักษณ์​แสดงความเร็ว

P3+4-1320- RSI Tilläggstavla

สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​อยู่​ใน​รูป​ของ​กรอบ​ว่าง​ใต้​สัญลักษณ์​ความเร็ว​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวมป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น หมายความว่า RSI ได้​ตรวจ​พบ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จำกัด​ความเร็ว​ในขณะนั้น

เปิด/ปิด​การ​เตือนความเร็ว

ฟังก์ชัน​การ​ทำงานย่อย Speed Limit Warning สำหรับ RSI เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​เลือกใช้​ได้ โดย​คนขับ​สามารถ​เลือกให้ เปิด หรือ ปิด ได้

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

การ​เตือน​ความเร็ว​จะ​แสดง​ใน​รูป​ของ​การ​กะพริบ​ชั่วคราว​ของ​สัญลักษณ์​บน​แผง​หน้าปัด​แบบรวมป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​อนุญาต เมื่อ​ความเร็ว​เกิน​ขีดจำกัดไป 5 กม./ชม.(5 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หรือมากกว่า

P4-1246-MyCar RSI-SpeedAlertOn

สั่งงาน Speed alert ดังต่อไปนี้:

  1. ค้นหา​ตำแหน่ง​ของ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ใน​ระบบเมนู MY CAR โปรด​ดูที่ MY CAR
  2. เน้น Speed alert โดย​การ​กดปุ่ม OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​กลับ​ออกไป​โดยใช้ EXIT

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่