Park Assist

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ใช้สัญลักษณ์​, ภาพกราฟิก และ​ข้อความ​ใน​การ​แจ้ง​ให้​ทำ​การ​ดำเนินการต่างๆ

P4-1220-Fickparkeringshjälp Vy med På-/Av-knapp

ปุ่ม เปิด/ปิด จะ​อยู่​บน​คอนโซลกลาง

บันทึก

เมื่อ​ทำ​การ​กำหนดค่า​คาน​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​แล้ว ส่วน​ที่​ยื่น​ออกมา​ของ​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​นับ​รวม​เมื่อ​มี​การ​วัด​ค่า​ระยะห่าง​การ​จอดรถ

คำเตือน

  • ฟังก์ชัน PAP เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • โปรด​ระวัง​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​รถ​เป็นพิเศษ
  • PAP ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่