ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

ระบบ​เตือนคนขับ

6 ผลลัพธ์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)*

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็คือ (Lane Departure Warning) เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

ระบบ​เตือนคนขับ*

Driver Alert System มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ที่​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ได้​ลดลง หรือ​คนขับ​ที่​ได้​ขับ​ออก​นอก​เลน​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA)*

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็​คือ เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตนเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

Driver Alert Control (DAC)*

ฟังก์ชัน DAC มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของ​คนขับ​เมื่อ​คนขับ​เริ่ม​ขับ​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ เช่น อาจ​เนื่องจาก​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ หรือ​เริ่ม​มี​อาการ​ง่วง​นอน เป็นต้น

Driver Alert Control (DAC)* - การทำงาน

การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สามารถ​ทำ​ได้​ที่​จอแสดงผล​ที่​แผง​คอนโซล​กลาง​ผ่าน​ทาง​ระบบเมนู

Driver Alert Control (DAC)* - สัญลักษณ์​และข้อความ

DAC จะ​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม หรือ​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง ใน​สถานการณ์ต่างๆ