ระบบ​เตือนคนขับ

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จุดประสงค์​ของ​ระบบ​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ก็คือ (Lane Departure Warning) เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ​ใน​บาง​สถานการณ์ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ LDW หรือ LKA

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​มี​สอง​เวอร์ชั่น

  • LDW - Lane Departure Warning - เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย
  • LKA - Lane Keeping Aid(Lane Keeping Aid) - บังคับ​รถ​กลับไป​ยัง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตนเองและ/หรือ​เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

รถ​จะ​มี​การ​ติดตั้ง​ระบบ​หนึ่ง​ใน​สอง​ระบบเหล่านี้ - เครื่องยนต์​และ​ประเทศ​ที่​จำหน่าย​เป็น​ตัวกำหนด​ระบบ​ที่​รถ​ติดตั้งไว้

ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​ว่า​รถยนต์มี LDW หรือ LKA:

  • เปิด​ระบบเมนู MY CAR แล้วค้นหา Driver support system ซึ่ง​จะระบุ Lane Departure Warning ถ้า​รถมี LDW หรือ Lane Keeping Aid ถ้า​รถมี LKA

หลักการของ LDW

P4-1220-LKA - Princip

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

กล้อง​ตรวจหา​เส้น​ด้านข้าง​ของถนน/เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp

การ​เตือน​โดย​การ​สั่น​ของพวงมาลัยรูปภาพ​จะ​แสดง​การสั่น 3 ครั้ง​เมื่อ​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

หาก​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​หรือ​การ​สั่น​ของพวงมาลัย การ​สั่น​ของ​พวงมาลัย​จะ​แตกต่าง​กันไป - หาก​รถ​วิ่ง​ข้าม​ช่อง​ทางเดิน​รถ​เป็น​เวลานาน​เท่าไร ระยะเวลา​ของ​การ​สั่น​ก็​จะ​นาน​ขึ้นเท่านั้น

บันทึก

คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​เพียง​หนึ่ง​ครั้ง​ในขณะ​ที่​ล้อ​เคลื่อน​ผ่าน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​การ​เดิน​รถเท่านั้น ดังนั้น จึง​ไม่​มี​เสียง​เตือน​ในขณะ​ที่​เส้น​แบ่ง​อยู่​ระหว่าง​ล้อ​ของรถ

คำเตือน

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​เพียง​แค่​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​ทำงาน​ใน​สภาพ​การ​ขับขี่​, สภาพจราจร​, สภาพ​อากาศ หรือ​สภาพ​ถนนบางอย่าง

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่