ระบบ​ป้องกัน​การ​ลื่นไถล

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC) - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบเสถียรภาพ ESC (Electronic Stability Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

การ​ทำงาน​ของระบบ ESC ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อาจ​สังเกต​ได้​จาก​เสียง​ที่​ดัง​ขึ้น​เป็นจังหวะ รถ​อาจจะ​เร่ง​เครื่อง​ช้า​กว่า​ที่​คาด​ไว้​เมื่อ​เหยียบคันเร่ง

คำเตือน

  • ระบบเสถียรภาพ ESC เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ESC ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

ระบบ ESC ประกอบด้วย​ฟังก์ชัน​การ​ทำงานดังต่อไปนี้:

  • ระบบ​ควบคุม​การ​ลื่นไถล
  • ระบบ​ควบคุม​การ​หมุนฟรี
  • ระบบ​ควบคุม​การ​เกาะ​ยึดถนน
  • ตัว​ควบคุม​การ​หยุดชะงัก​ของเครื่องยนต์ - EDC
  • ระบบ​ควบคุม​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ขณะ​เข้าโค้ง - CTC
  • ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​รถพ่วง - TSA

ระบบ​ควบคุม​การ​ลื่นไถล

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ตรวจสอบ​แรง​ขับเคลื่อน​และ​แรง​เบรก​ของ​ล้อ​แต่​ละ​ล้อ​แยกกัน​เพื่อ​ทำ​ให้​รถ​มีเสถียรภาพ

ระบบ​ควบคุม​การ​หมุนฟรี

การ​ทำงาน​นี้​จะ​ป้องกัน​ล้อ​ขับเคลื่อน​ไม่ให้​หมุน​ฟรี​บน​ผิว​ถนน​ในขณะ​เร่งเครื่อง

ระบบ​ควบคุม​การ​เกาะ​ยึดถนน

การ​ทำงาน​นี้​จะ​ถูก​กระตุ้น​ที่​ความเร็ว​ต่ำ และ​จะ​ส่ง​กำลัง​จาก​ล้อ​ขับ​เคลื่อนที่​หมุน​อยู่​ไป​ยัง​ล้อ​ที่​ไม่หมุน

ตัว​ควบคุม​การ​หยุดชะงัก​ของเครื่องยนต์ - EDC

EDC (Engine Drag Control) จะ​ป้องกัน​การ​ล็อค​ล้อ​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ เช่น หลังจาก​ลด​เกียร์ หรือ​ใช้​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​เมื่อ​ขับ​ขี่​ด้วย​เกียร์​ต่ำ​บน​พื้น​ถนน​ที่ลื่น

การ​ล็อค​ล้อ​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ​ในขณะ​ขับ​ขี่​อาจ​เป็น​สาเหตุ​หนึ่ง​นอกเหนือจาก​สาเหตุ​อื่นๆ ที่​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​ควบคุม​รถ​ของ​คนขับ​ลดลงได้

ระบบ​ควบคุม​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ขณะ​เข้าโค้ง - CTC*

CTC จะ​ลด​อาการ​ดื้อ​เมื่อ​เข้า​โค้ง และ​ทำ​ให้​สามารถ​เร่ง​ความเร็ว​ได้​มากกว่า​ปกติ​เมื่อ​เข้า​โค้ง​โดย​ล้อ​ด้าน​ใน​ไม่​ปัด​ส่าย เช่น เมื่อ​เข้า​โค้ง​บน​ถนน​ทางเข้า​ทาง​ด่วน​เพื่อให้​รถ​มี​ความเร็ว​ปกติ​อย่างรวดเร็ว

ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​รถพ่วง* - TSA

Trailer Stability Assist จะ​รวมอยู่​ใน​การ​ติดตั้ง​คาน​ลาก​พ่วง​ของ​แท้​ของ​วอลโว่

ฟังก์ชันระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง ช่วย​ใน​การ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​และ​รถ​พ่วง หาก​เริ่ม​เกิด​อาการ​ปัดส่าย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถพ่วง

บันทึก

การ​ทำงาน​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​หาก​คนขับ​เลือกโหมด Sport


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่