ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

เบรก

6 ผลลัพธ์

เบรกเท้า - ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกันล้อล็อก

ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ล้อ​ถูกล็​อก​ใน​ระหว่าง​การเบรก

video

เบรกจอด

เบรก​จอด​รถ​จะ​ป้องกัน​รถ​ไม่ให้​เคลื่อนที่​ในขณะ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​การล็อค/ปิด​กั้น​ล้อ​สอง​ล้อ​ด้วย​การ​ทำงาน​ใน​แบบ​ทางกล

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

น้ำมัน​เบรก​เป็น​ตัวกลาง​ใน​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิก​ที่​ใช้​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​เบรก​ทางกล

เบรกเท้า - ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน

ระบบ​ช่วย​เบรกฉุกเฉิน EBA (Emergency Brake Assist) จะ​ช่วย​เพิ่ม​แรง​เบรก​ซึ่ง​ทำ​ให้​ระยะ​การ​เบรก​สั้นลง

เบรกเท้า

เบรก​เท้า​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบเบรก

เบรกเท้า - ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​และ​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉินอัตโนมัติ

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​กระตุ้น​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​ใน​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ