การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง - การเปิด/การปิด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:

การเปิด/การ​ปิด​ฝา​ถัง​น้ำมันเชื้อเพลิง

P3-13w20 Opening fuel lid from inside

เปิด​ฝา​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​โดย​ใช้​ปุ่ม​บน​แผง​สวิตช์​ไฟ​ส่องสว่าง - ฝา​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เปิด​เมื่อ​ปล่อยปุ่ม

P3 V60H Symbol bränslenivå 2

ใน​จอแสดงผล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ลูกศร​บน​สัญลักษณ์​จะ​ระบุ​ว่า ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​อยู่​ที่​ด้าน​ใด​ของรถ

  • ปิด​ฝา​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​โดย​กด​เข้า​จนกระทั่ง​ได้​ยินเสียง "คลิก"

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่