การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

การ​เติม​แก๊สรถยนต์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เติม​ด้วย​แก๊สรถยนต์ (CNG - Compressed Natural Gas) สำหรับ​รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์แบบ Bi-Fuel

การ​เติมน้ำมัน

รถยนต์​ใช้​แก๊ส​จะ​เติม​แก๊ส​ผ่าน​ทาง​หัว​เติม​แก๊ส​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ฝา​ปิด​เชื้อเพลิง​ภายใน​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - Fuel Cap

เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​ถอด​ฝา​ปิด​ป้องกัน​หัว​เติม​แก๊สออก

ดัน​หัว​อัด​แก๊ส​เข้า​หา​หัว​เติม​แก๊ส​และ​หมุน​มือ​จับ​บน​หัว​อัด​แก๊ส​ไป​ทางซ้าย เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​หัว​อัด​ยึดแน่น​กับ​หัว​เติมแก๊ส

จากนั้น​กด​ปุ่ม​สตาร์​ตบน​ปั๊ม​แก๊ส​ค้าง​ไว้ประมาณ 5 วินาที

ถัง​แก๊ส​จะ​ถูก​เติม​ภายใน​สอง​สามนาที

ถอด​หัว​อัด​แก๊ส​ออก​โดย​หมุน​มือ​จับ​ไปทางขวา

ใส่​ฝา​ปิด​ป้องกัน​หัว​เติม​แก๊ส​กลับ​เข้า​ที่ และ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ตัว​ระบุ​สำหรับ​แก๊สรถยนต์

ตัว​ระบุ​ตามมาตรฐาน CEN EN16942 จะ​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​จะ​มี​อยู่​บน​ปั๊มน้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​หัว​เติม​ที่​สถานี​เติม​เชื้อเพลิง​ทั่ว​ยุโรป​ภายใน​ช่วงปลายปี 2018 เป็น​อย่างช้า

P3-1646-All-Sticker CNG for Bi-fuel

นี่​คือ​ตัว​ระบุ​ที่​ใช้สำหรับ CNG ในยุโรป แก๊ส​รถยนต์​ที่​มี​ตัว​ระบุ​นี้​สามารถ​ใช้​ใน​รถ​ที่​สามารถ​ขับเคลื่อนด้วย Bi-Fuel ได้

สถานี​เติม​แก๊ส​สำหรับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส

P3-1517 V70 V60 CNG-sign Bi Fuel

ป้าย​จราจร​สำหรับ​สถานี​เติม​แก๊ส​ที่​ให้บริการ​เติม​แก๊สรถยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่