การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

ตัวอย่าง​ของ​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เพิ่มขึ้น​มีดังต่อไปนี้:

  • ถ้า​รถ​ติดตั้ง​อุปกรณ์​เพิ่มเติม​ที่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​น้ำหนัก​ของรถ
  • ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของคนขับ
  • ถ้า​ลูกค้า​มี​ล้อ​ชนิด​พิเศษ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่า​ล้อ​มาตรฐาน​ที่​ติดตั้ง​ไว้​ใน​รถ​รุ่น​พื้นฐาน ความ​ต้านทาน​ใน​การ​เคลื่อนที่​จะเพิ่มขึ้น
  • ความเร็ว​สูง​จะ​ทำ​ให้​ความ​ต้านทาน​ลม​สูงขึ้นด้วย
  • คุณภาพ​ของ​น้ำมัน สภาพ​ถนน​และ​การจราจร สภาพ​อากาศ​และ​สภาพรถ

ผลกระทบ​ร่วมกัน​ของ​ตัวอย่าง​ที่​กล่าวถึง​ข้างต้น อาจ​ส่งผล​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เพิ่มขึ้น​อย่างมาก

บันทึก

สภาพ​อากาศ​ที่เลวร้าย​, การ​ขับ​โดย​มี​รถ​พ่วง หรือ​การ​ขับ​ใน​ระดับ​พื้นที่​สูง ร่วมกับ​คุณภาพ​เชื้อเพลิง เป็น​ปัจจัย​ที่​ส่งผล​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ของ​รถ​เพิ่มขึ้น​อย่าง​มากได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่