ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เชื้อเพลิงทวิ

5 ผลลัพธ์

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​บริการ​ระบบ​สำหรับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส*

ระบบ​สำหรับ​รถยนต์​ใช้​แก๊ส​ต้อง​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​อย่าง​สม่ำเสมอ​โดย​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต - ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

สวิตช์​สำหรับ​การ​ใช้แก๊ส*

สำหรับ​รถยนต์​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​แบบ​เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) จะ​มี​สวิตช์​สลับ​การ​ทำงาน​ระหว่าง​การ​ใช้แก๊ส (CNG - Compressed Natural Gas) และ​ใช้​น้ำมันเบนซิน ซึ่ง​จะ​อยู่​ที่​คอนโซลกลาง

เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) * - บท​นำ​เกี่ยวกับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส

รถ​ที่​ติดตั้ง​เครื่องยนต์​เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) สามารถ​ขับเคลื่อน​ได้​ด้วย​แก๊ส​หรือ​น้ำมันเบนซิน รถยนต์​ใช้​แก๊ส​สามารถ​ใช้ได้​ทั้ง​แก๊ส​ชีวภาพ​หรือ​แก๊สธรรมชาติ รถยนต์​ใช้​แก๊ส​เรียก​อีก​อย่าง​หนึ่งว่า CNG (Compressed Natural Gas)

เกจ​วัด​เชื้อเพลิง​สำหรับ​แก๊สรถยนต์*

รุ่น Bi-Fuel จะ​มี​เกจ​วัด​เชื้อเพลิง​แยก​ต่างหาก​สำหรับ​แก๊สรถยนต์

การ​เติม​แก๊สรถยนต์*

การ​เติม​ด้วย​แก๊สรถยนต์ (CNG - Compressed Natural Gas) สำหรับ​รถ​ที่​มี​เครื่องยนต์แบบ Bi-Fuel