ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เชื้อเพลิงทวิ

เกจ​วัด​เชื้อเพลิง​สำหรับ​แก๊สรถยนต์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รุ่น Bi-Fuel จะ​มี​เกจ​วัด​เชื้อเพลิง​แยก​ต่างหาก​สำหรับ​แก๊สรถยนต์

P3-1517-V60/V70 Fuel gauge, CNG

เครื่องหมาย​เหนือ​สวิตช์​จะ​แสดง​ระดับ​น้ำมัน​เชื้อเพลิงปัจจุบัน

จำนวนไฟ LED

สี​ของไฟ LED

ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง (%)

5

เขียว

100

4

เขียว

80

3

เขียว

60

2

เขียว

40

1

เขียว

20

1

แดง

10

เมื่อ​ถัง​แก๊ส​ของ​รถ​ไม่​มี​แก๊ส สวิตช์​จะ​ส่ง​เสียงเตือน 3 ครั้ง เกจ​วัด​ระดับ​จะ​ดับ​ลง และ​ระบบ​จะ​เปลี่ยนไป​ใช้​น้ำมัน​เบนซิน​โดยอัตโนมัติ

บันทึก

ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​ใช้​งาน​รถ​จน​ถัง​น้ำมัน​เบนซิน​แห้ง เนื่องจาก​การ​สตาร์ต​รถ​จะ​ใช้​น้ำมัน​เบนซินเสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่