ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เชื้อเพลิงทวิ

สวิตช์​สำหรับ​การ​ใช้แก๊ส*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สำหรับ​รถยนต์​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​แบบ​เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) จะ​มี​สวิตช์​สลับ​การ​ทำงาน​ระหว่าง​การ​ใช้แก๊ส (CNG - Compressed Natural Gas) และ​ใช้​น้ำมันเบนซิน ซึ่ง​จะ​อยู่​ที่​คอนโซลกลาง

การ​ใช้งาน

P3-1517-V70 V60 Bi Fuel - CNG switch

กด​สวิตช์​เพื่อ​สลับ​การ​ทำงาน​ระหว่าง​การ​ใช้​แก๊ส​และ​การ​ใช้​น้ำมันเบนซิน

เมื่อ​สั่งงาน​แล้ว​จะ​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ ซึ่ง​เป็น​เรื่อง​ปกติ เสียง​คลิก​จะ​คือ​เสียง​เปิด​วาล์ว​ของ​ถังเชื้อเพลิง

สวิตช์​จะ​มี​สองตำแหน่ง:

  • BI-FUEL ไฟ​สี​เขียว​ติดสว่าง - รถยนต์​กำลัง​ขับเคลื่อน​ด้วยแก๊ส
  • BI-FUEL ติด​สว่าง​เป็น​สีเหลือง - รถยนต์​กำลัง​ขับเคลื่อน​ด้วย​น้ำมันเบนซิน (เกจ​วัด​ระดับ​เชื้อเพลิง​สำหรับ​แก๊ส​จะ​ดับลง)

รถยนต์​จะ​สตาร์ต​ด้วย​น้ำมัน​เบนซิน​เสมอ แม้ว่​จะ​เลือก​การ​ใช้​แก๊ส​ไว้​ก็ตาม เมื่อ​เครื่องยนต์​สตาร์ต ระบบ​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​การ​ใช้​แก๊ส​โดย​อัตโนมัติ โดย​ปกติ​แล้ว​ภายใน​สอง​สาม​วินาที​ของ​ช่วง​อุ่นเครื่อง

หาก​สตาร์ต​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​เย็น ระยะเวลา​การ​เปลี่ยนไป​เป็น​การ​ใช้​แก๊ส​จะ​นาน​ขึ้น เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​มี​การ​ปล่อย​มลพิษ​ไอ​เสีย​ที่​ต่ำที่สุด

ไฟเตือน

ถ้า​ไฟ​เตือน​ใน​สวิตช์​ติด​สว่าง​ขึ้น และ/หรือ​ได้​ยิน​สัญญาณเสียง​เตือน​ซ้ำๆ จำเป็นต้อง​นำ​รถ​เข้า​รับบริการ เมื่อ​เสียง​เตือน​ดัง​ขึ้น ให้​กด​สวิตช์​และ​นำ​รถ​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ที่​ใกล้ที่สุด - ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่