เข็ม​ขัดนิรภัย

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ผู้โดยสาร​ที่ไม่ได้คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

P3-1246-Overheadconsol – Fasten belt

เสียง​เตือน​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ความเร็ว​และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​ขึ้นอยู่​กับเวลา สัญลักษณ์​เตือน​จะ​แสดง​อยู่​ใน​คอนโซล​บริเวณ​หลังคา​และในแผง​หน้าปัด​แบบรวม

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ไม่​ครอบคลุม​ถึง​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็กต่างๆ

เบาะ​นั่งด้านหลัง

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​เบาะ​นั่ง​หลัง​มี​การ​ทำงาน​ย่อย​สอง​การทำงาน:

  • ให้​ข้อมูลเกี่ยวกับเข็ม​ขัดนิรภัยที่​ใช้​งาน​อยู่​ใน​ที่​นั่งหลัง ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​เมื่อ​มี​การ​ใช้​งาน​เข็ม​ขัด​นิรภัย หรือ​เมื่อ​ประตู​ด้านหลัง​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​เปิดอยู่ ข้อความ​จะ​หายไป​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​ขับ​ขี่​เป็น​เวลาประมาณ 30 วินาที หรือ​หลังจากกดปุ่ม OK บน​คัน​สวิตช์​ไฟแสดง
  • ให้​การ​เตือน​หาก​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้านหลัง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง​ปลด​ออก​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง การ​เตือน​จะ​อยู่​ใน​รูป​ข้อความ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​ด้วยสัญญาณเสียง/สัญญาณไฟ การ​เตือน​จะ​สิ้นสุด​ลง​เมื่อ​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​แน่น​อีก​ครั้ง หรือ​สามารถ​รับรู้​ได้​ด้วย​ตนเอง​โดย​กดปุ่ม OK

ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ซึ่ง​แสดง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​ใช้​งาน​อยู่​จะ​แสดง​อยู่ตลอดเวลา กดปุ่ม OK เพื่อ​ดู​ข้อความ​ที่​บันทึกไว้

บางตลาด

คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​เบาะ​นั่ง​ด้านหน้าที่​ไม่ได้​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย ที่​ความเร็ว​ต่ำ เสียง​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้นในช่วง 6 วินาทีแรก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่