ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

10 ผลลัพธ์

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วอล​โว่​มี​อุปกรณ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก (ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก​, เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม และ​อุปกรณ์ยึด) ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ใน​รถ​คัน​นี้โดยเฉพาะ

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ISOFIX

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ISOFIX เป็น​ระบบ​ตัว​ยึดสำหรับที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ภายในรถ ที่​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ระดับนานาชาติ

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เด็ก​ควร​นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่างถูกต้อง

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว* - การ​ลด​ระดับ​เบาะ​รองนั่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ไม่ได้​ใช้งานที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว จะต้อง​ลด​ระดับ​เบาะ​รอง​นั่ง​เข้า​ไป​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถ​ลด​ระดับ​จาก​ระดับบน​หรือ​ระดับ​ล่าง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ลด​ระดับ​ลง​เต็มที่​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้ อย่างไร​ก็​ตาม จะ​ไม่​สามารถ​ปรับ​เบาะ​รอง​นั่ง​จาก​ระดับบน​ไป​ที่​ระดับ​ล่างได้

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - จุด​ยึดด้านบน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะ​มี​จุด​ยึด​ด้านบนสำหรับที่​นั่ง​สำหรับเด็กแบบ​หัน​ไป​ข้างหน้า​บางรุ่น จุด​ยึด​ต่างๆ เหล่านี้​ตั้งอยู่​บน​ด้านหลัง​ของ​เบาะนั่ง

ISOFIX - ชนิด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​ขนาด​ต่างๆ ขนาด​ของ​รถ​ก็​แตกต่างกัน ดังนั้น​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​แบบ​อาจ​ไม่​เหมาะ​กับ​เบาะ​นั่ง​ทุก​เบาะ​นั่ง​ใน​รถ​ทุกรุ่น

ISOFIX - คลาสขนาด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ได้​มี​การ​กำหนด​คลาส​สำหรับ​ขนาด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ใช้​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX เพื่อ​ช่วย​ผู้ใช้​ใน​การเลือกชนิด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่ถูกต้อง

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ทำ​ให้​เด็ก​สามารถ​นั่ง​ได้​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ตำแหน่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตำแหน่ง​ที่​เด็ก​นั่ง​ใน​รถ​และ​การ​เลือกใช้​อุปกรณ์ ต้อง​พิจารณา​ตาม​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ของเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว* - การ​ยก​เบาะ​รอง​นั่งขึ้น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ใช้งานที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว จะต้อง​พับ​เบาะ​รอง​นั่งขึ้น