ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว* - การ​ลด​ระดับ​เบาะ​รองนั่ง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ไม่ได้​ใช้งานที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว จะต้อง​ลด​ระดับ​เบาะ​รอง​นั่ง​เข้า​ไป​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถ​ลด​ระดับ​จาก​ระดับบน​หรือ​ระดับ​ล่าง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ลด​ระดับ​ลง​เต็มที่​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลังได้ อย่างไร​ก็​ตาม จะ​ไม่​สามารถ​ปรับ​เบาะ​รอง​นั่ง​จาก​ระดับบน​ไป​ที่​ระดับ​ล่างได้

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, closing, ill 1

ดึง​มือ​จับ​ไป​ทางด้านหน้า​เพื่อ​ปลด​เบาะ​รองนั่ง

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, closing ill 2

ใช้​มือ​ของ​ท่าน​กด​ลง​ที่​ตรง​กลาง​เบาะ​รอง​นั่ง​เพื่อ​ล็อค​เบาะ​รองนั่ง

สำคัญ

ก่อนที่​จะ​ปรับ​ระดับ​ลง ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​วัตถุ​ที่​เคลื่อนที่​ได้​อย่างอิสระ (เช่น ของ​เล่นเด็ก) ตกค้าง​อยู่​ใน​ช่องว่าง​ใต้​เบาะ​นั่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

บันทึก

ก่อนที่​จะ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ด้านหลัง​ลง จะต้อง​ลด​ระดับ​เบาะ​นั่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ลงก่อน

คำเตือน

ถ้า​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรง​ได้​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุขึ้น

คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​หาก​ต้องการ​ซ่อมแซม​หรือ​ทดแทน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว จะต้อง​ขอให้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เป็น​ผู้ดำเนินการเท่านั้น ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​เพิ่มเติม​ใด ๆ ให้​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก หาก​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวมอยู่​ใน​ตัว​ต้อง​รับ​น้ำหนัก​บรรทุก​มาก เช่น ใน​กรณี​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​นั่ง เข็ม​ขัด​นิรภัย และ​พนัก​พิง หรือ​อาจ​ต้อง​เปลี่ยน​ที่​นั่ง​ทั้งชุด แม้​ใน​กรณี​ที่​ดู​เหมือนว่า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย แต่​ก็​อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วย​ป้องกัน​ได้​ใน​ระดับเดิม นอกจากนี้ ยัง​ใช้​ใน​กรณี​ที่​เบาะ​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ปรับ​ไว้​ต่ำ​ระหว่าง​การ​ชน​หรือ​ใน​กรณี​ที่​คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยัง​ต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​นั่ง​ใหม่​หาก​สึก​หรอ​อย่างหนัก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่