ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก - ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ในตัว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ทำ​ให้​เด็ก​สามารถ​นั่ง​ได้​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​เพื่อ​นำเสนอ​ความ​ปลอดภัย​ที่​ดี​สำหรับ​เด็ก โดย​จะ​ทำงาน​ร่วมกับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ เบาะ​รอง​นั่ง​จะ​สามารถ​ยกขึ้นได้ 2 ตำแหน่ง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​น้ำหนัก​ของเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​น้ำหนักระหว่าง 15 ถึง 36 กก. และ​มี​ความ​สูง​อย่างน้อย 95 ซม.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, correct seat belt position

ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง เข็ม​ขัด​นิรภัย​ควร​พาด​อยู่​บนไหล่

P3-1246-V60-V60H-XC60-Booster seat improper placement of children

การ​วาง​ตำแหน่ง​ไม่​ถูกต้อง เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​อยู่​ใต้หัวไหล่

โปรด​ตรวจสอบ​ก่อน​ขับ​รถว่า:

  • ได้​ยก​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ขึ้น​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​สำหรับ​น้ำหนัก​ของ​เด็กแล้ว
  • ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว
  • เข็ม​ขัด​นิรภัย​แนบ​ตัว​เด็ก​โดย​ไม่​หย่อน​หรือ​บิดงอ
  • เข็ม​ขัด​ต้อง​ไม่​พาด​ข้าม​คอ​เด็ก หรือ​อยู่​ต่ำ​กว่าไหล่ (ดู​ภาพประกอบ​ก่อนหน้า)
  • เข็ม​ขัด​นิรภัย​ช่วง​ตัก​ควร​จะ​คาด​อยู่​ต่ำ​เหนือ​กระดูก​เชิง​กราน​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​ที่​ดีที่สุด

การ​ปรับ​ระดับ​สอง​ระดับ​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​ทำ​ได้โดยการยกขึ้น และการ​ลดระดับ

คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ว่า​หาก​ต้องการ​ซ่อมแซม​หรือ​ทดแทน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว จะต้อง​ขอให้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เป็น​ผู้ดำเนินการเท่านั้น ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​เพิ่มเติม​ใด ๆ ให้​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก หาก​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวมอยู่​ใน​ตัว​ต้อง​รับ​น้ำหนัก​บรรทุก​มาก เช่น ใน​กรณี​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​นั่ง เข็ม​ขัด​นิรภัย และ​พนัก​พิง หรือ​อาจ​ต้อง​เปลี่ยน​ที่​นั่ง​ทั้งชุด แม้​ใน​กรณี​ที่​ดู​เหมือนว่า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย แต่​ก็​อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วย​ป้องกัน​ได้​ใน​ระดับเดิม นอกจากนี้ ยัง​ใช้​ใน​กรณี​ที่​เบาะ​นั่ง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ปรับ​ไว้​ต่ำ​ระหว่าง​การ​ชน​หรือ​ใน​กรณี​ที่​คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยัง​ต้อง​เปลี่ยน​เบาะ​นั่ง​ใหม่​หาก​สึก​หรอ​อย่างหนัก

คำเตือน

ถ้า​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​รวม​ใน​ตัว เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรง​ได้​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่