ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

6 ผลลัพธ์

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การทำงาน

การ​ปะ​รอย​รั่ว​โดย​ใช้​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK)

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การ​ตรวจสอบซ้ำ

เมื่อ​มี​การ​ซี​ลยาง​ด้วย​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK) ท่าน​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​หลังจาก​ขับ​ขี่​เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - ตำแหน่ง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK) ใช้​ใน​การ​ซี​ลอุดรอย​รั่ว รวมถึง​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - ภาพรวม

รายละเอียด​โดยรวม​ของ​ชิ้นส่วน​ประกอบ​ต่างๆ ของ​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน Temporary Mobility Kit (TMK)