ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน - การ​สูบ​ลมยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศใน ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 (ปิดทำงาน) และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​อากาศออกมา

คลาย​เกลียว​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​ของ​ยาง และ​ขัน​ข้อ​ต่อ​วาล์ว​ของ​ท่อ​อากาศ​เข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​วาล์ว​เติม​ลม​ของยาง

เสียบ​สายไฟ​เข้า​กับปลั๊กไฟ 12 โวลต์​ที่​อยู่​ใกล้​ที่สุด​แล้ว​สตาร์ตรถ

คำเตือน

การ​สูด​ดม​ไอ​เสีย​รถยนต์​อาจ​เป็น​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้ ห้าม​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ทิ้ง​ไว้​ใน​บริเวณ​อับ​หรือไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเทเพียงพอ

คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​เครื่องยนต์​กำลังทำงาน

เปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดย​การ​เลื่อน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I (เปิดทำงาน)

สำคัญ

จะต้อง​ไม่​เปิด​ใช้​คอมเพรสเซอร์​เป็น​เวลานานกว่า 10 นาที - เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​สูงเกิน

เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ตาราง​ความ​ดัน​ลม​ยาง ดูที่ ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูง​เกินไป ให้​ปล่อย​ลม​ยาง​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ระบาย​ความดัน

ปิด​เครื่อง​อัดอากาศ ปลด​ท่อ​อากาศ​และสายไฟ

ติดตั้ง​ฝา​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ที่​เดิม​บนยาง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่