ยางรถยนต์

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - การ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

ถ้า​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​แสดง​ขึ้น และ​ไฟแสดง TPMS ติด​สว่างขึ้น:

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ยาง​ที่​ระบุ​ไว้​โดย​การ​ใช้​เกจ​วัด​ความดัน

เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้อง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตูด้านหลัง)

ใน​บาง​กรณี อาจ​จำเป็นต้อง​ขับ​รถ​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สาม​นาที​ด้วย​ความเร็วมากกว่า 30 กม./ชม.(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) เพื่อ​ลบข้อความ ในช่วง​เวลา​ใด​เวลา​หนึ่ง ไฟแสดง TPMS จะ​ดับ​ลง​ด้วยเช่นกัน

บันทึก

  • ระบบ TPMS ใช้​อุปกรณ์​ที่​เรียกว่า​วาล์ว​ชดเชย​ความ​ดัน ซึ่ง​ทำงาน​โดย​อ้างอิง​ตาม​อุณหภูมิ​ของ​ยาง​และ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อาจ​แตกต่าง​ไป​จาก​ความ​ดัน​ที่​แนะนำ​ไว้​บน​ป้าย​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตูด้านหลัง) เล็กน้อย ด้วย​เหตุ​นี้ อาจ​จำเป็นต้อง​เติม​ลม​ยาง​ให้​มี​ความ​ดัน​สูงขึ้น​เล็กน้อย เพื่อให้​ข้อความ​เตือน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำหายไป
  • ใน​การ​หลีกเลี่ยง​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง ให้​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในขณะ​ที่​ยางเย็น "ยางเย็น​" หมายความ​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​ยาง​เท่ากับ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก (ประมาณ 3 ชั่วโมง​หลังจาก​ขับ​ขี่รถ) หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​เป็น​ระยะทาง​สอง​ถึง​สาม​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น

คำเตือน

  • ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ชำรุด ซึ่ง​ส่งผล​ให้​คนขับ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถได้
  • ระบบ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ล่วงหน้า​ได้​ถึง​การ​ชำรุด​เสียหาย​ใน​ทันทีทันใด​ของยาง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่