ยางรถยนต์

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS)* - ข้อมูลทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) (Tyre Pressure Monitoring System) จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

คำอธิบายระบบ

ระบบ TPMS ใช้​เซ็นเซอร์​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​วาล์ว​เติม​ลม​ของ​ล้อ​แต่​ละล้อ ระบบ​จะ​ตรวจจับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่​ด้วยความเร็วประมาณ 30 กม./ชม.(20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ทั้ง​ล้อ​ที่​ติดตั้ง​มา​จาก​โรงงาน​และ​ล้อ​ที่​เป็น​อุปกรณ์เสริม​พิเศษ​สามารถ​ติดตั้งเซ็นเซอร์ TPMS ไว้​ใน​วาล์ว​เติม​ลมได้

ระบบ​ไม่​เปลี่ยน​การ​บำรุงรักษา​ยางปกติ

ข้อความ

ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป สัญลักษณ์แสดง จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​ข้อความ​ใด​ข้อความ​หนึ่ง​ต่อไปนี้​จะ​แสดงขึ้น:

  • Tyre pressure low Check front right tyre
  • Tyre pressure low Check front left tyre
  • Tyre pressure low Check rear right tyre
  • Tyre pressure low Check rear left tyre
  • Tyre needs air now Check front right tyre
  • Tyre needs air now Check front left tyre
  • Tyre needs air now Check rear right tyre
  • Tyre needs air now Check rear left tyre
  • Tyre pressure system Service required

ถ้า​ใช้​ล้อ​ที่​ไม่​มีเซ็นเซอร์ TPMS หรือ ถ้า​เซ็นเซอร์​ไม่​สามารถ​ทำงานได้ Tyre pressure system Service required จะ​แสดงขึ้น

หาก​ต้องการ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง โปรดดู ยาง - ความ​ดันลม

สำคัญ

ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ในระบบ TPMS ไฟแสดง ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​กะพริบ​เป็น​เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น​จะ​ติด​สว่างคงที่ นอกจากนี้ ยัง​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่