ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2018

12 ผลลัพธ์

เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การ​ปลด​ล็อคประตู

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ไม่​สามารถ​สั่งงาน​เซ็นทรัล​ล็อค​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล เช่น ถ้า​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถใช้เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออกได้

การ​ล็อค​ส่วนบุคคล*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ล็อค​ส่วน​บุคคล​มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ใช้​เมื่อ​จอด​รถ​ทิ้ง​ไว้​ที่​ศูนย์บริการ​เพื่อ​รับ​การ​บริการ การ​ใช้​บริการ​จอด​รถ​ของ​โรงแรม หรือ​ใน​สถานการณ์​ที่​คล้ายคลึงกัน ช่อง​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​ถูก​ล็อค และ​ตัว​ล็อค​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ตัด​ออก​จาก​เซ็นทรัล​ล็อค ซึ่ง​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​ท้าย​ได้ ไม่​ว่า​จะ​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ที่​ประตู​ด้านหน้าหรือกุญแจ​รีโมตคอนโทรล ก็ตาม

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายนอกรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อค/ปลด​ล็อค​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​พร้อมกัน ท่าน​สามารถ​เลือก​ลำดับ​การ​ปลด​ล็อค​รูปแบบ​ต่างๆ ได้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อค/การ​ปลด​ล็อค​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ลิ้นชัก​เก็บของ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ สามารถล็อค/ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลเท่านั้น

การล็อค/การ​ปลดล็อค - จาก​ภายในรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​พร้อม​กัน​ได้ โดย​ใช้​ปุ่ม​เซ็นทรัล​ล็อค​ที่​ประตู​คนขับ​และ​ประตูผู้โดยสาร*

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ล็อค​นิรภัย​สำหรับเด็ก - การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​พร้อม​การ​สั่งงาน​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​เด็ก​เปิด​ประตู​ด้านหลัง​หรือ​กระจก​ประตู​ด้าน​หลังจาก​ภายในรถ

ชุด​ล็อคตายตัว*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ล็อคตายตัวหมายความ​ว่า กลไก​ของ​มือ​จับ​ประตู​ทุก​บาน​จะ​ไม่​ทำงาน ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​จาก​ทั้ง​ภายใน​รถ​และ​ภายนอก​รถได้

ไฟ​แสดงการล็อก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ LED กะพริบ​ใน​กระจก​หน้า​แสดง​ว่า​รถล็​อกอยู่

การ​ล็อค​ประตู​ใน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะต้อง​สามารถ​ล็อค​ได้​ด้วย​มือ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​กรณี​ที่​ระบบ​ไฟฟ้า​ไม่ทำงาน