การล็อก/การปลดล็อก

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​เปิด​ด้วยมือ

P3-v60/V60H Baklucka öppningshandtag

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดย​ล็อคไฟฟ้า

ถ้า​ต้องการ​เปิด​ให้​ทำดังนี้

  1. กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ชิ้น​ที่​กว้าง​กว่า​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก ล็อค​จะ​ถูกปลด
  2. ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

  • ใน​การ​ปลดล็​อก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ใช้​แรง​กด​เพียง​เล็กน้อย ให้​กด​เบาๆ ตรง​ส่วน​ที่​เป็นยาง
  • อย่า​ยก​แผง​ยาง​ในขณะ​ที่​เปิด​ห้อง​เก็บ​ของ ให้​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

การ​ปลด​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้ * และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ได้​เอง​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดง​การล็อค ใน​แผง​หน้าปัด​จะ​หยุด​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​ไม่ได้​ล็อค​ทุก​ส่วน​ของ​รถ และ* เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยัง​ล็อค​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

  • ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ประตู​ท้ายขึ้น

หาก​ประตู​ท้าย​ไม่​เปิดภายใน 2 นาที ประตู​จะ​ถูก​ล็อค​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

ปลด​ล็อค​รถ​จาก​ภายในรถ

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
การ​ปลดล็อค​, ประตูท้าย

การ​ปลด​ล็อค​ประตูท้าย:

กดปุ่ม (1) บน​แผง​ควบคุม​ไฟหน้า

ประตู​ท้าย​ถูก​ปลด​ล็อค แต่​ยัง​สามารถ​เปิด​ได้​ในช่วงเวลา 2 นาที (หาก​รถ​ถูก​ล็อค​จากภายใน)

การ​ล็อค​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กด​ปุ่ม​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​เริ่ม​กะพริบ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​ถูก​ล็อค​และ​สัญญาณเตือน* ถูกกระตุ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่