เบาะนั่ง

ที่นั่ง​, ด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​สามารถ​พับได้ พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัวกลาง​สามารถ​ปรับ​ให้​เหมาะ​กับ​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสารได้

พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ตรงกลาง

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ตาม​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสาร​เพื่อให้​รองรับ​ศรีษะ​ด้านหลัง​ทั้งหมด​ถ้า​เป็นไปได้ เลื่อน​ขึ้น​ตาม​ความจำเป็น

เพื่อ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​อีก​ครั้ง จะต้อง​กด​ปุ่มนี้ (อยู่​ตรง​กลาง​ระหว่าง​พนัก​พิง​หลัง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ โปรด​ดูภาพประกอบ) พร้อม​กับ​กด​พนัก​พิง​ศีรษะลง

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง​จะต้อง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ต่ำสุด​เมื่อ​ไม่​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​ตรงกลาง เมื่อ​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​ตรง​กลาง จะต้อง​ปรับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​อย่าง​ถูกต้อง​ตาม​ความ​สูง​ของ​ผู้โดยสาร โดย​จะต้อง​สามารถ​รองรับ​ส่วน​ด้านหลัง​ทั้งหมด​ของ​ศีรษะได้

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับ​กระจก​ด้วยมือ

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

ดึง​ด้าม​ล็อค​ของ​พนัก​พิง​หลัง​ขึ้น​พร้อม​กับ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ไปข้างหน้า

พนัก​พิง​ศีรษะ​สามารถ​เลื่อน​กลับไป​ด้วย​มือ​จนกระทั่ง​ได้​ยินเสียง "คลิก"

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​ต้อง​ล็อค​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​หลังจาก​ที่​พับขึ้น

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​เบาะ​นั่งด้านหลัง

Video thumbnail

สำคัญ

ต้อง​ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ วาง​อยู่​บน​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​ในขณะ​ที่​กำลัง​พับ​พนัก​พิง​หลังลง และ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะต้อง​ไม่​ถูก​คาดอยู่ มิฉะนั้น มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​นั่ง​ด้านหลัง​เสียหายได้

พนัก​พิง​หลัง​แบบ​สาม​ส่วน​สามารถ​พับ​ได้​หลายแบบ

บันทึก

อาจ​จำเป็นต้อง​ดัน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ไป​ข้างหน้า และ/หรือ ปรับ​พนัก​พิง​ขึ้น​ด้านบน เพื่อให้​สามารถ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า​จน​สุดได้

  • ส่วน​ซ้ายมือ​สามารถ​แยก​พับ​ส่วน​เดียวได้
  • ส่วน​ตรง​กลาง​สามารถ​แยก​พับ​ส่วน​เดียวได้
  • ส่วน​ขวา​จะต้อง​พับ​พร้อม​กัน​กับ​ส่วน​ตรง​กลาง​ได้​เพียง​อย่างเดียว
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint

ถ้า​ลด​ระดับ​ส่วน​ทาง​ด้านขวา​ลง ให้​ปลด​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัวกลาง​และ​ทำ​การ​ปรับ โปรด​ดู​ที่ส่วน "พนัก​พิงศีรษะ​, ที่​นั่งตัวกลาง​, ด้านหลัง​" ก่อน​หน้านี้

พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​นอก​ถูก​ลด​ระดับ​ลง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​พนัก​พิง​หลัง​ด้าน​นอก​ถูก​ลด​ระดับลง ดึง​ด้าม​ล็อค​ของ​พนัก​พิง​หลังขึ้น พร้อม​กับ​พับ​พนัก​พิง​หลัง​ไป​ข้างหน้า​พร้อมกัน เครื่องหมาย​สี​แดง​บน​ขาล็อค จะ​แสดง​ว่า​พนัก​พิง​หลัง​ไม่ได้​อยู่​ใน​ตำแหน่งล็อค

บันทึก

เมื่อ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ลง อาจ​จำเป็นต้อง​เลื่อน​พนัก​พิง​ศีรษะ​ไป​ข้างหน้า​เล็กน้อย​ด้วย​เพื่อ​ไม่ให้​สัมผัส​กับ​เบาะ​รองนั่ง

สำหรับ​การ​ยก​เบาะ​ขึ้น​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​ลำดับกลับกัน

บันทึก

เมื่อ​มี​การ​พับ​พนัก​พิง ไฟ​แสดง​สถานะ​สี​แดง​ไม่​ควร​จะ​ติด​สว่าง​อีกต่อไป หาก​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่​แสดง​ว่า​พนัก​พิง​ไม่​ล็อค​เข้า​ในตำแหน่ง

คำเตือน

ตรวจสอบ​ว่า พนัก​พิง​และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ล็อค​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​อย่าง​ถูกต้อง​หลังจาก​ที่​พับขึ้น

จะต้อง​ยก​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​ขึ้น​เสมอ​เมื่อ​มี​ผู้โดยสาร​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ตัว​ใด​ตัวหนึ่ง

การ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​ที่​ติด​กับ​กระจก​ด้านหลัง​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะต้อง​อยู่​ในตำแหน่ง II

กด​ปุ่ม​เพื่อ​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ด้าน​ที่​ติด​กับ​กระจก​ด้านหลัง​ลง เพื่อให้​มองเห็น​ด้านหลัง​ได้​ดีขึ้น

คำเตือน

ถ้า​มี​ผู้โดยสาร​นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ตัว​นอก​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง ห้าม​ลด​ระดับ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ของ​ที่​นั่ง​ตัว​นอกลง

เลื่อน​พนัก​พิง​ศีรษะ​กลับไป​ด้วย​มือ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียงคลิก

คำเตือน

พนัก​พิง​ศีรษะ​ต้อง​ล็อค​เข้า​ใน​ตำแหน่ง​หลังจาก​ที่​พับขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่