เบาะนั่ง

ที่นั่ง​, ด้านหน้า - แบบ​ปรับ​ด้วยไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ของ​รถ​จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ เพื่อ​ความ​สบาย​สูงสุด​ของ​ที่นั่ง ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า​สามารถ​เลื่อน​ไปข้างหน้า/ไป​ข้าง​หลัง และ​เลื่อนขึ้น/ลง​ได้ ขอบ​ด้านหน้า​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถยกระดับ/ลด​ระดับ​ได้ รวมทั้ง​สามารถ​เปลี่ยน​มุม​ของ​พนัก​พิง​และ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว* ได้​ด้วยเช่นกัน

ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

P3-1420-Elmanövrerat säte
ขอบ​ด้านหน้า​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง ขึ้น/ลง
ยก/ลด​ระดับ​ที่นั่ง
ที่​นั่ง ไปข้างหน้า/ไป​ข้างหลัง
ความ​เอียง​พนักพิง
ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว* จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​เลื่อน​เข้า​หรือ​เลื่อนออก

ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​มี​ระบบ​ป้องกัน​การ​ทำงาน​หนัก​เกินไป ซึ่ง​จะ​ตัด​การ​ทำงาน​หาก​มี​วัตถุ​ใดๆ มา​กีด​ขวาง​การ​เลื่อน​ของ​ที่นั่ง ถ้า​เกิด​กรณี​นี้​ขึ้น ให้​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ (สวิตช์กุญแจ) ไป​ที่ตำแหน่ง I หรือ 0 แล้ว​รอ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ก่อนที่​จะ​ปรับ​ที่​นั่ง​อีกครั้ง

สามารถ​เลื่อน​ได้​ครั้ง​ละ​ทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง/เข้า/ออก) เท่านั้น

การเตรียม

หลังจาก​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ปลด​ล็อค​ประตู​โดย​ที่​ไม่ได้​เสียบ​กุญแจ​ใน​สวิตช์​กุญแจ ท่าน​จะ​สามารถ​ปรับ​ที่​นั่ง​ได้​ภายใน​ช่วง​ระยะเวลาหนึ่ง โดย​ปกติ​แล้ว การ​ปรับ​ที่​นั่ง​จะ​ทำ​ได้​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง I และ​สามารถ​ทำ​ได้​ตลอดเวลา​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงานอยู่

ที่​นั่ง​แบบ​มี​ฟังก์ชันหน่วยความจำ*

P3-1420-Säte med minnesfunktion

ฟังก์ชัน​หน่วยความจำ​จะ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สำหรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มอง​ข้างไว้

เก็บ​บันทึก​การ​ตั้งค่า

ปุ่มหน่วยความจำ
ปุ่มหน่วยความจำ
ปุ่มหน่วยความจำ
ปุ่ม​สำหรับ​การ​บันทึก​การ​ตั้งค่า

ปรับ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มองข้าง

กดปุ่ม M ค้าง​ไว้​ในขณะ​ที่​กดปุ่ม 1, 2 หรือ 3 พร้อมกัน กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​สัญญาณ และ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

จะต้อง​ปรับ​ที่​นั่ง​อีก​ครั้ง​ก่อนที่​จะ​สามารถ​ตั้ง​หน่วยความจำ​ค่า​ใหม่ได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอว​ไม่ได้​รับ​การ​บันทึกไว้

การ​ใช้​การ​ตั้ง​ค่าที่​เก็บ​บันทึกไว้

กด​ปุ่มหน่วยความจำ 13 ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​ค้าง​ไว้​จนกว่า​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะ​หยุดเคลื่อนที่ ถ้า​ปล่อย​ปุ่ม การ​เคลื่อนที่​ของ​ที่​นั่ง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะ​หยุดลง

หน่วยความจำ​ของกุญแจ* ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

คนขับ​แต่​ละ​คน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​แต่​ละ​ชุด​เพื่อ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​กระจก​มองข้างเฉพาะ​รถ​ที่​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบ​ไฟฟ้า​ที่​มี​หน่วยความจำ​และ​กระจก​มอง​ข้าง​แบบ​พับ​ได้​เท่านั้น การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้น​เอว​ไม่ได้​รับ​การ​บันทึกไว้ ของ​เขา​ได้ ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล

การ​หยุดฉุกเฉิน

ถ้า​ที่​นั่ง​เริ่ม​เลื่อน​โดย​ไม่​เจตนา ให้​กด​ปุ่ม​ตั้ง​ค่าที่​นั่ง​หรือ​ปุ่ม​หน่วยความจำ​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​เพื่อ​หยุด​ที่นั่ง

เริ่มต้น​การ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่​นั่ง​ที่​บันทึก​ไว้​ใน​หน่วยความจำ​ของ​กุญแจ​อีก​ครั้ง​โดย​การ​กด​ปุ่ม​ปลด​ล็อค​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ประตู​ด้าน​คนขับ​จะต้อง​เปิดออก

คำเตือน

เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูก​หนีบได้! ดู​อย่า​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ ตรวจสอบ​ว่า ไม่​มี​วัตถุ​ใดๆ ที่ด้านหน้า​, ด้านหลัง หรือ​ใต้​ที่​นั่ง​ใน​ระหว่าง​ปรับ​ที่นั่ง ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ผู้โดยสาร​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​คน​ใด​ได้รับ​อันตราย​จาก​การ​ถูกหนีบ

เบาะ​นั่ง​ที่​มี​การ​ทำ​ความร้อน

สำหรับ​เบาะ​นั่ง​ที่​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน โปรด​ดูที่ ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน และ ที่​นั่ง​ด้านหลัง​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่