รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

สัญลักษณ์​บนหน้าจอ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูลสถานะ/การ​ทำงาน​บนหน้าจอ

P3-1346-Symbols on screen

ช่อง​ข้อมูลกิจกรรม/สถานะ

ช่อง​ข้อมูลกิจกรรม/สถานะ​จะ​แสดง​กิจกรรม​ที่​กำลัง​ดำเนินการ​อยู่ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​กิจกรรม​นั้นๆ ด้วย สัญลักษณ์​การทำงาน/สถานะ​บาง​ตัว​อาจ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ตลอดเวลา เนื่องจาก​พื้นที่​ภายใน​ช่อง​ข้อมูล​ที่​มี​อยู่จำกัด

สัญลักษณ์

ความหมาย

P3-1346-x60-Symbol-BT connecting

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Bluetooth®

P3-1346-x60-Symbol-BT connected

ที่​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว​ผ่านทาง Bluetooth®

P3-1346-x60-Symbol-BT not connected

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Bluetooth®

P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi

P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected

ที่​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​แล้ว​ผ่านทาง Wi-Fi

P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi

P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

แถบ​ต่างๆ จะ​แสดง​ถึง​ความ​แรง​ของ​สัญญาณ​ใน​เครือข่าย​โทรศัพท์มือถือ และ​รูปแบบ​ของ​การ​เชื่อมต่อ​จะ​แสดง​ไว้​ใต้​แถบเหล่านี้

P3-1346-x60-Symbol-connection type

เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected

ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​ทาง​โมเด็ม​ของรถ*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น

P3-1346-x60-Symbol-Roaming

โมเด็ม​ของรถยนต์*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น จะ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต​ผ่าน​การ​โรมมิ่ง (สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ภายใน​เครือข่าย​ในต่างประเทศ)

P3-1346-x60-Symbol-position sending

สัญลักษณ์​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​มี​การ​ส่งผ่าน​ตำแหน่ง​ของรถยนต์

P3-1346-x60-Symbol-phone-connected

โทรศัพท์​เชื่อมต่อ​เข้า​กับรถ

P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call

สาย​ที่​ไม่ได้รับ

P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call

กำลัง​ใช้​สายอยู่

P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved

ข้อความ​ที่​ยัง​ไม่ได้อ่าน

P3-1346-x60-Symbol-microphone muted

ปิดไมโครโฟน

P3-1346-x60-Symbol-sound muted

ปิดเสียงเพลง (MUTE)

P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS

บริการ SOS*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น ทำงานอยู่

P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL

บริการ ON CALL*เฉพาะ​รถ​ที่มี Volvo On Call เท่านั้น ทำงานอยู่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่