ข้อมูลระบบ

ระบบ​นำทาง* - ภาพรวม​ของเมนู

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​เมนู​ของ​ระบบ​นำทาง

แสดง​สาม​เมนู​ที่​อยู่​ใน​ระดับเดียวกัน อาจ​มี​เมนู​ย่อย​เพิ่มเติม ซึ่ง​จะ​อธิบาย​ไว้​ใน​ส่วน​ที่เกี่ยวข้อง

เปิด​ระบบ​เมนู​โดย​การกด OK/MENU ใน​มุมมอง​ทั่วไป​ของ​แหล่งข้อมูล​การ​นำทาง

Repeat voice guidance

เสียง​แนะนำเส้นทาง

Set destination

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Home

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Address Country: City: Street: Number: Junction: Set single destination Add as waypoint Information Save

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Point of interest (POI) By name By category Near the car Along the route Near the destination Around point on map

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Stored location Set single destination Edit Delete Delete all

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Previous destination Set single destination Add as waypoint Information Save Delete Delete all

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Internet search

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Postcode Country: Postcode Street: Number: Junction: Set single destination Add as waypoint Information Save

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Latitude and longitude Format: Set single destination Add as waypoint Information Save

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Select point on map Set single destination Add as waypoint Save

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Travel guide Start guidance Details Photos Play audio Pause audio

ระบุ​จุดหมายปลายทาง

Itinerary
Itinerary Start guidance Add another waypoint Clear itinerary

กำหนดการเดินทาง

Route
Avoid Reroute Longer Shorter Delete

เส้นทาง

Alternative routes to destination

เส้นทาง

Detailed route information

เส้นทาง

Route overview Next Previous Zoom in Zoom out

เส้นทาง

Map of remaining route

เส้นทาง

Record route

หรือ

Stop recording

เส้นทาง

Traffic information

ข้อมูลการจราจร

All traffic Traffic on map

ข้อมูลการจราจร

Cancel guidance

หรือ

Resume guidance

กำหนดการเดินทาง

Settings
Route options Route type Reroute on request Route proposals Use carpool lane Use express lane Avoid area Avoid motorways Avoid toll roads Avoid tunnels Avoid ferries Avoid car trains Avoid vignette obligation

ตัวเลือกเส้นทาง

Map options Show full-screen map Map type Motorway information Position information Compass POI symbols Map colours Stored location on map

ตัวเลือก​แผนที่

Guidance options Time of arrival format Street names in voice guidance Turn-by-turn navigation Automatic read out of traffic Audio fadeout Voice guidance Use simple voice guidance Speed camera warning Stored location notification Travel POI notification Guided tour notification

ตัวเลือก​การ​แนะนำเส้นทาง

System information

ข้อมูลระบบ

FAV key options

รายการโปรด

Import/export stored locations

การนำเข้า/ส่งออก​ตำแหน่ง​ที่​บันทึกไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่