Sensus Navigation

Sensus Navigation*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รายละเอียด​พื้นฐาน​และ​ภาพรวมของ Sensus Navigation

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​คำนวณเส้นทาง​, เวลา​เดินทาง และ​ระยะทาง​ไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่เลือก ระบบ​จะ​ให้​การ​แนะนำ​เส้นทาง​และ​คำแนะนำ เช่น เกี่ยวกับ​ทาง​แยก​เป็น​ต้น ถ้า​มี​การ​เบี่ยงเบน​ไป​จาก​เส้นทาง​ที่​ได้​วางแผน​ไว้​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทาง ระบบ​จะ​คำนวณ​เส้นทาง​ใหม่​โดยอัตโนมัติ

ท่าน​สามารถ​ใช้​ระบบ​นำ​ทาง​โดย​ไม่​ต้อง​เลือก​จุดหมาย​ปลายทางได้

ระบบ​จะ​มี​การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น​มา​ให้​พร้อม​กับ​ระบบ แต่​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​ใช้​การ​ตั้ง​ค่าที่​ใช้​ครั้งล่าสุด

Sensus Navigation ของ​วอล​โว่​ใช้​ระบบอ้างอิง WGS84 ซึ่ง​ให้​ข้อมูล​ตำแหน่ง​เส้น​รุ้ง​และ​เส้น​แวง​แก่ระบบ

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ให้​ข้อมูล​ถนน​ซึ่ง​นำไป​ยัง​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า อย่างไร​ก็​ตาม จะ​ไม่​สามารถ​รับประกัน​ความ​น่าเชื่อถือ​ของ​เส้นทาง​การ​เดินทาง​ที่​แนะนำ​ทั้งหมด​ได้ เนื่องจาก​สถานการณ์​ภายนอก​ต่างๆ ที่​เกิน​ความสามารถ​และ​การ​ประเมินผล​ของ​ระบบ​นำ​ทาง เช่น การ​เปลี่ยนแปลง​สภาพ​อากาศ​อย่าง​ฉับพลัน อาจ​เกิดขึ้นได้

คำเตือน

ปฏิบัติ​ตาม​สิ่งต่อไปนี้

  • ให้​ความ​สนใจ​และ​ใส่​ใจ​กับ​ท้อง​ถนน​และ​แน่ใจ​ว่า​สมาธิ​ของ​ท่าน​อยู่​กับ​การ​ขับขี่
  • ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ขับ​ขี่​อย่าง​มี​สติ​อยู่เสมอ
  • เนื่องจาก​สภาพ​อากาศ​หรือ​เวลา​ที่​ผ่าน​ไป​สามารถ​จะ​ส่งผล​ต่อ​สภาพ​บน​ท้อง​ถนน ดังนั้น จึง​ไม่​สามารถ​รับประกัน​ความ​น่าเชื่อถือ​ใน​คำแนะนำ​บางอย่างได้

ภาพรวม​ของระบบ

P3/P4-1517-Navi-Overview
ปุ่มกด​ที่​พวงมาลัย​สำหรับ​เมนู ระดับ​เสียง และ​ระบบ​จดจำเสียง
หน้าจอ​จะ​แสดง​แผน​ที่​และ​ให้​ข้อมูล​โดย​ละเอียด​เกี่ยวกับ​ประเภท​ของเส้นทาง​, ระยะทาง​, เมนู และอื่นๆ
แผง​ควบคุม​ใน​คอนโซล​กลาง​สำหรับ​การ​สั่งงาน​ระบบ​นำ​ทาง เมนู และ​ระดับเสียง
การเชื่อมต่อ USB
ไมโครโฟน​สำหรับ​ระบบ​จดจำเสียง

เสียง​ของ​ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ดัง​ออกมา​จาก​ลำโพงด้านหน้า

รีโมตคอนโทรล * สามารถ​ใช้​งาน​กับ​ฟังก์ชัน​ทั้งหมด​ใน​ระบบ​นำทาง ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

ภาพรวม​ของ​แผนที่

P3-1346-NAV-Melco 4in1

ตัวอย่าง​ของ​ภาพ​แผน​ที่​สำหรับ​ตำแหน่ง​ในปัจจุบัน กำหนดการ​เดินทาง แผน​ที่​ทาง​แยก​และ​โหมด​การ​เลื่อน​คือ​มุมมอง​บางส่วน​ที่​หน้าจอ​สามารถ​แสดง หมายเหตุ: ภาพประกอบ​เป็น​แผนผัง​แสดง​การทำงาน - รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​เวอร์ชัน​ของ​ซอฟต์แวร์​และ​ประเทศ​ที่จำหน่าย

ลักษณะ​ที่​แสดง​ของ​หน้าจอ​ขึ้นอยู่​กับ​ตำแหน่ง​ทาง​ภูมิศาสตร์​และ​การ​ตั้ง​ค่าที่ตั้ง​ไว้ เช่น อัตราส่วน​ของ​แผน​ที่ และตัวเลือก POI ที่​เลือก​ให้แสดง

คำอธิบาย​ข้อความ เครื่องหมาย และ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​ปรากฏ โปรด​ดูที่ ระบบ​นำทาง - ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ในหน้าจอ

เมื่อ​ตั้ง​กำหนดการ​เดินทาง​แล้ว ระบบ​สามารถ​คำนวณ​เส้นทาง​ให้​เลือก​ได้​สาม​เส้นทาง ดูที่ ระบบ​นำทาง - ตัวเลือกเส้นทาง
แผน​ที่​ทาง​แยก​โดยละเอียด - ส่วน​ด้านซ้าย​ของ​หน้าจอ​จะ​แสดง​ภาพ​ขยาย​ของ​ทาง​แยก​ถัดไป​อย่างละเอียด เมื่อ​ถึง​ตำแหน่ง​นี้ จะ​มี​ข้อความ​เสียง​ประกอบด้วย​เสมอ ดูที่ ระบบ​นำทาง - ตัวเลือกเส้นทาง
หลีกเลี่ยง​พื้นที่​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง ดูที่ ระบบ​นำทาง - ตัวเลือกเส้นทาง
โหมด​การ​เลื่อน ดูที่ ระบบ​นำทาง - การ​ใช้งาน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่