ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร

8 ผลลัพธ์

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​หยุด​ทำงานทันที

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ห้อง​โดยสาร​ในทันที​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอ​แสดงข้อมูล

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​เริ่ม​ทำงานในทันที

ท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​ทำงาน​ในทันทีได้

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

ใน​เขต​อากาศหนาว* รถ​อาจ​จำเป็นต้อง​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​เพื่อให้​เครื่องยนต์​มี​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่​ถูกต้อง และ​เพื่อให้​ห้อง​โดยสาร​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่เพียงพอ