ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

การ​ฟอก​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

5 ผลลัพธ์

การ​ฟอกอากาศ

ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​มี​ความ​สะดวกสบาย​สูงสุด แม้แต่​ผู้​ที่​เป็น​โรค​ภูมิแพ้​จาก​การ​สัมผัส​และ​โรค​หืด​ก็​จะ​รู้สึก​สบาย​ด้วยเช่นกัน

การ​ฟอกอากาศ - ชุด​ห้อง​โดยสาร​ภายใน​ที่สะอาด (CZIP)*

CZIP จะ​มี​ชุด​ของ​การ​ปรับเปลี่ยน​ที่​ช่วย​รักษา​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​สะอาด ปราศจาก​สิ่ง​ที่​ก่อให้เกิด​อาการ​ภูมิแพ้​หรือ​หอบหืด

การ​ฟอกอากาศ - ตัว​กรอง​สำหรับ​ห้องโดยสาร

อากาศ​ที่​เข้า​สู่​ห้อง​โดยสาร​ของ​รถ​จะ​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​ตัวกรอง

การ​ฟอกอากาศ - วัสดุ

วัสดุ​ที่​ผ่าน​การ​ทดสอบ​แล้ว​ได้รับ​การ​พัฒนาขึ้น​เพื่อ​ลด​ปริมาณ​ฝุ่น​ใน​ห้อง​โดยสาร และ​ยัง​ช่วย​ให้​สามารถ​รักษา​ความ​สะอาด​ใน​ห้อง​โดยสาร​ได้​ง่าย​ขึ้น​อีกด้วย

การ​ฟอกอากาศ - IAQS*

ระบบ​คุณภาพอากาศ IAQS จะ​แยก​แก๊ส​และ​อนุภาค​ต่างๆ เพื่อ​ลด​ปริมาณ​กลิ่น​และ​สิ่ง​ปนเปื้อน​ใน​ห้องโดยสาร