ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

City Safety

6 ผลลัพธ์

City Safety™ - เซ็นเซอร์เลเซอร์

ฟังก์ชัน City Safety™ จะ​มี​เซ็นเซอร์​ซึ่ง​ส่ง​แสงเลเซอร์ (ดูภาพประกอบ สำหรับ​ตำแหน่งเซ็นเซอร์) โปรด​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ใน​กรณี​ที่​มี​ข้อบกพร่อง​หรือ​หาก​ต้อง​ซ่อมแซม​เซ็นเซอร์​เลเซอร์ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ในขณะ​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​เป็น​สิ่ง​ที่​จำเป็น​อย่างยิ่ง

City Safety™ - ข้อจำกัด

เซ็นเซอร์ใน City Safety™ ถูก​ออกแบบ​ให้​ตรวจจับ​รถยนต์​หรือ​รถ​ขนาด​ใหญ่​ที่​อยู่​ข้างหน้า​รถ​ของ​ท่าน โดย​ไม่​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​เป็น​กลางวัน​หรือกลางคืน อย่างไร​ก็​ตาม ฟังก์ชัน​นี้​จะ​มี​ข้อจำกัดบางอย่าง

City Safety™

City Safety™ คือ​การ​ทำงาน​ที่​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ในขณะ​ที่​การจราจร​หนาแน่น เป็น​ต้น เมื่อ​การ​เปลี่ยน​กระแส​การจราจร รวมทั้ง​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ​อาจจะ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้

City Safety™ - การ​ใช้งาน

City Safety™ คือ​การ​ทำงาน​ที่​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ในขณะ​ที่​การจราจร​หนาแน่น เป็น​ต้น เมื่อ​การ​เปลี่ยน​กระแส​การจราจร รวมทั้ง​การ​เสีย​สมาธิ​ชั่วขณะ​อาจจะ​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุได้

City Safety™ - สัญลักษณ์​และข้อความ

เมื่อ​ใช้​ร่วมกับ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​โดยระบบ City Safety™ อาจ​มี​สัญลักษณ์​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​สัญลักษณ์​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​อาจ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้นด้วย ท่าน​สามารถ​รับทราบ​ข้อความ​ได้​ด้วย​กด​สั้นๆ บนปุ่ม OK บน​ก้าน​ควบคุม​ไฟเลี้ยว

City Safety™ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

City Safety™ จะ​ติดตาม​การจราจร​ด้านหน้า​รถ​โดย​ใช้​เซ็นเซอร์​เลเซอร์​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ขอบ​บนสุด​ของ​กระจก​บังลม หาก​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การชน City Safety™ จะ​หยุด​รถ​โดย​อัตโนมัติ ถือ​ว่า​เป็น​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน