การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถได้

ปิด​และเปิด

LDW สามารถ​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​โดย​ใช้​สวิตช์​บน​คอนโซลกลาง ไฟ​แจ้ง​ใน​ปุ่ม​จะ​สว่าง​เมื่อ​การ​ทำงาน​เปิด​ใช้อยู่

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนบุคคล

การ​ตั้ง​ค่า​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​โดย​ผ่าน​ทาง​ระบบ​เมนูใน MY CAR สำหรับ​คำอธิบาย​ระบบ​เมนู โปรด​ดูที่ MY CAR

เลือก​จาก​ตัวเลือก​ต่างๆ เหล่านี้:

  • On at start-up - ฟังก์ชัน​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์​บาย​ทุก​ครั้ง​ที่​สตาร์ตเครื่องยนต์ มิฉะนั้น​จะ​ใช้​ค่า​เดียวกับ​เมื่อ​ดับเครื่องยนต์
  • Increased sensitivity: ความ​ไว​ใน​การ​ตรวจจับ​จะ​เพิ่มขึ้น สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​ใช้​งาน​เร็ว​ขึ้น​และ​มี​ข้อจำกัดน้อยลง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่