การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ (LDW) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LDW (Lane Departure Warning)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

LDW จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​โดย​ใช้​ภาพกราฟิก​สำหรับ​สถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

เส้น​ด้านข้าง​ของฟังก์ชัน LDW (ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​ด้วย​สี​แดง​ในภาพประกอบ)

เส้น​ด้านข้าง​ของฟังก์ชัน LDW (ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​ด้วย​สี​แดง​ในภาพประกอบ)

  • สัญลักษณ์ LDW มี​เส้นด้านข้าง 'สีขาว' - ฟังก์ชัน​ทำงาน​อยู่ และ​ตรวจพบ/"มองเห็น​" เส้น​ด้านข้าง​เส้น​ใด​เส้น​หนึ่ง​หรือ​ทั้ง​สองเส้น
  • สัญลักษณ์ LDW มี​เส้นด้านข้าง 'สีเทา' - ฟังก์ชัน​ทำงาน​อยู่ แต่​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้น​ด้านข้าง​ทั้ง​ด้านซ้าย​และด้านขวา

หรือ

  • สัญลักษณ์ LDW มี​เส้นด้านข้าง 'สีเทา' - ฟังก์ชัน​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​เนื่องจาก​ความเร็ว​ต่ำกว่า 65 กม./ชม.
  • สัญลักษณ์ LDW ไม่​มี​เส้นด้านข้าง - ฟังก์ชัน​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่