ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

3 ผลลัพธ์

ระบบ​เตือนระยะห่าง* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ช่วงเวลา​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า ฟังก์ชัน​นี้​มี​ข้อจำกัด​ระดับหนึ่ง

ระบบ​เตือนระยะห่าง*

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ช่วงเวลา​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า

Distance Alert* - ข้อจำกัด

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) คือ​การ​ทำงาน​ที่​แจ้ง​คนขับ​เกี่ยวกับ​ระยะห่าง​จนถึง​ยานพาหนะ​คันหน้า ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​เซ็นเซอร์​เรดาร์​ตัวเดียวกับระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ และ ระบบ​เตือน​การ​ชน​พร้อม​เบรกอัตโนมัติ ซึ่ง​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับหนึ่ง