ระบบล็​อกอัลกอฮอล์

Alcolock* - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ทำงาน​ของระบบ Alcolockใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า Alcoguard คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์

นอกเหนือจาก​ข้อความเกี่ยวกับ วิธีการ​ทำงานของ Alcolock ก่อน​สตาร์ตเครื่องยนต์ ที่​ได้​อธิบาย​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​แล้ว ยัง​อาจ​แสดง​ข้อความ​ต่อไปนี้ด้วย:

ข้อความ​ใน​จอแสดง

ความหมาย/การแก้ไข

Alcoguard Restart possible

เครื่องยนต์​ดับ​ไม่เกิน 30 นาที - สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ทดสอบ​ใหม่​อีกครั้ง

Alcoguard Service required

ติดต่อศูนย์บริการขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Alcoguard No signal received

การ​ส่ง​ข้อมูลล้มเหลว - ส่ง​ข้อมูล​ด้วย​ตนเอง​โดย​กดปุ่ม (3) หรือ​ทดสอบ​ลม​หายใจ​อีกครั้ง

Alcoguard Please try again

การ​ทดสอบล้มเหลว - ทดสอบ​ลม​หายใจ​ใหม่​อีกครั้ง

Alcoguard Please blow longer

เป่า​สั้นเกินไป - เป่า​ให้​นาน​ขึ้นกว่าเดิม

Alcoguard Please blow softer

เป่า​แรงเกินไป - ใช้​แรง​เป่า​ที่​เบา​ลงกว่าเดิม

Alcoguard Please blow harder

เป่า​เบาเกินไป - ใช้​แรง​เป่า​ที่​แรง​ขึ้นกว่าเดิม

Alcoguard preheating Please wait

อุ่น​ความ​ร้อน​ยัง​ไม่เสร็จ - รอข้อความ Alcoguard Please blow for 5 seconds


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่