ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

6 ผลลัพธ์

เข็ม​ขัดนิรภัย - การคลาย

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทางคลายเข็ม​ขัดนิรภัย เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับที่

ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

เข็ม​ขัดนิรภัย ทุก​เส้น​จะ​ติดตั้ง​พร้อม​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ กลไก​ซึ่ง​อยู่​ใน​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​ตึง​ใน​จังหวะ​ที่​มี​การ​ชน​อย่าง​รุนแรงพอ ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กระชับ​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เข็ม​ขัดนิรภัย - การคาด

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทางคาดเข็ม​ขัดนิรภัย ก่อนที่​จะ​เริ่ม​การ​ขับขี่

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ผู้โดยสาร​ที่ไม่ได้คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

เข็ม​ขัดนิรภัย - สตรี​มีครรภ์

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทางสตรี​มี​ครรภ์​ก็​ควรคาด เข็ม​ขัดนิรภัยเสมอ​เช่นกัน อย่างไร​ก็​ตาม​การ​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​ถูก​วิธี​ก็​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​อย่างยิ่ง

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​เข็ม​ขัดนิรภัย

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ผู้โดยสาร​ทุก​คน​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง