ศึกษาคู่มือของคุณ

V70
2015 Early

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

14 ผลลัพธ์

video

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​กำหนดค่า​ส่วนบุคคล*

หน่วยความจำ​กุญแจในกุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล (รุ่นพื้นฐาน) จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตรจากรถ

การล็อค/การ​ปลดล็อค - ไฟแสดง

เมื่อล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อก/การ​ปลดล็​อก​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​รุ่น​พื้นฐาน​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู เป็นต้น

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กุญแจหาย

ถ้า​ท่าน​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่ง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

อาจ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยนแบตเตอรี่* ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ชนิด​ที่รับรอง - ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

ใน​การ​เปิด​ใช้​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ใน​ระดับ​ที่​จำกัด​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่​นั้น ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​มี​การ​ตั้ง​ค่าอยู่ 3 ระดับ (ตำแหน่งกุญแจ) ได้แก่ 0, I และ II โดย​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ใน​คู่มือ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้ จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​ระดับ​ต่างๆ เหล่านี้​โดย​ใช้​คำว่า "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​คือ ใช้​ใน​การล็อค/การ​ปลด​ล็อค และ​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์