ก้านควบคุม

ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ที่ตำแหน่ง และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ (สวิตช์กุญแจ) อยู่​ที่ตำแหน่ง II หรือ​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​เวลากลางวัน

ไฟ​ขับ​ขี่​ใน​ตอนกลางวัน - ระหว่างกลางวัน DRL

ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ในตำแหน่ง AUTO

ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ในตำแหน่ง AUTO

เมื่อ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ในตำแหน่ง ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน (Daytime Running Lights - DRL) จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​กำลัง​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน เซ็นเซอร์​แสง​สว่าง​ที่​ด้านบน​ของ​แผง​หน้าปัด​จะ​เปลี่ยน​จาก​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​ไป​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​ใกล้​ค่ำ หรือ​เมื่อ​แสง​สว่าง​ภายนอก​เริ่มน้อยลง ระบบ​ยัง​เปลี่ยนไป​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​สั่งงาน​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​หรือ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อีกด้วย

คำเตือน

ระบบ​นี้​ทำ​ให้​ช่วย​ประหยัด​พลังงาน​ได้ ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​รู้​ได้​เอง​ใน​ทุก​สถานการณ์​ว่า​แสงแดด​นอก​รถ​ไม่​แรง​จ้า​หรือไม่​สว่าง​พอ เช่น ใน​สภาวะ​มี​หมอก​หรือ​ฝนตก

ดังนั้น​จึง​ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​ที่​จะ​ขับ​รถ​โดย​ใช้​รูปแบบ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​ให้​ถูกต้อง​เหมาะสม​กับ​สภาพ​การจราจร และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​ที่เกี่ยวข้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่