ก้านควบคุม

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ทัศน​วิสัย​ไม่​ดี​เนื่องจาก​มี​หมอก​หนา ท่าน​สามารถ​ใช้​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​เพื่อให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​สังเกตเห็น​รถ​ของ​ท่าน​ซึ่ง​วิ่ง​อยู่​ด้านหน้า​ได้​เร็วขึ้น

ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​สามารถ​เปิด​ทำงาน​ได้​เฉพาะ​เมื่อ​สวิตช์​กุญแจ​อยู่​ในตำแหน่ง II หรือ​เมื่อ​เครื่องยนต์​กำลัง​ทำงาน​อยู่ และ​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​อยู่​ในตำแหน่ง หรือ เท่านั้น

กดปุ่ม เปิด/ปิด สัญลักษณ์​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​และ​ไฟ​ใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​เปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ หรือ​เมื่อ​หมุน​ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​ไป​ที่ตำแหน่ง หรือ

บันทึก

ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​แต่​ละประเทศ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่