ก้านควบคุม

ซันรูฟ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ซัน​รูฟ​สามารถ​สั่งงาน​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ใน​แผงหลังคา

ที่​บัง​แดด​ด้าน​ใน​ของซัน​รูฟ​จะ​ปิด​แบบ​แมนนวล

ซัน​รูฟ​จะ​มี​แผ่น​กันลม

ปุ่ม​ควบคุมซัน​รูฟ​อยู่​ที่​แผง​บุหลังคา ซัน​รูฟ​สามารถ​เปิด​ใน​แนวตั้ง​โดย​ยกขึ้น​ที่​ขอบ​หลัง​และ​ใน​แนวนอนได้ รถ​ต้อง​ใช้​งาน​ตำแหน่ง​กุญแจสตาร์ต I หรือ II อยู่ เพื่อให้​สามารถ​เปิดซัน​รูฟได้

การ​เปิด​ในแนวนอน

การ​เปิด​ใน​แนวนอน​ไป​ข้างหลัง/ไปข้างหน้า

การ​เปิด​ใน​แนวนอน​ไป​ข้างหลัง/ไปข้างหน้า

การ​เปิดอัตโนมัติ
การ​เปิด​ด้วยมือ
การ​ปิด​ด้วยมือ
การ​ปิดอัตโนมัติ

การเปิด

สำหรับ​การ​เปิดซัน​รูฟ​เต็มที่ ให้​เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​แล้วปล่อย

เปิด​ด้วย​มือ​โดย​ดึง​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ข้าง​หลัง​จนถึง​ตำแหน่ง​คืน​กลับ​สำหรับ​การ​เปิด​ด้วยตัวเอง ซัน​รูฟ​จะ​เลื่อน​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​เปิด​สูงสุด​ตราบ​เท่าที่​ยัง​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

การปิด

ปิด​ด้วย​ตัวเอง​โดย​ดึง​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ข้างหน้า​จนถึง​ตำแหน่ง​คืน​กลับ​สำหรับ​การ​ปิด​ด้วยตัวเอง ซัน​รูฟ​จะ​เลื่อน​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ปิด​สูงสุด​ตราบ​เท่าที่​ยัง​กด​ปุ่ม​ค้างไว้

คำเตือน

เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​กระแทก​เมื่อ​ปิดซันรูฟ ฟังก์ชั่น​การ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ของซัน​รูฟ​จะ​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​เท่านั้น และ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ระหว่าง​การ​ปิด​แบบ​แมนนวล

ปิด​อัตโนมัติ​โดย​กด​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​ปิด​อัตโนมัติ​แล้วปล่อย

ปิด​แหล่งจ่ายไฟ​ไป​ยังซัน​รูฟ​โดย​เลือก​ตำแหน่งกุญแจ 0 และ​ถอด​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์กุญแจ

คำเตือน

หาก​มี​เด็ก​อยู่​ภายในรถ:

ให้​ปิด​การ​จ่าย​กระแสไฟ​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​เสมอ โดย​เลือก​ตำแหน่งกุญแจ 0 จากนั้น​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​และ​นำ​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

การ​เปิด​ในแนวตั้ง

การ​เปิด​ใน​แนวตั้ง ยกขึ้น​ที่​ขอบหลัง

การ​เปิด​ใน​แนวตั้ง ยกขึ้น​ที่​ขอบหลัง

เปิด​โดย​กด​ขอบ​หลัง​ของ​ปุ่ม​ควบคุมขึ้น
ปิด​โดย​ดึง​ขอบ​หลัง​ของ​ปุ่มกดลง

การ​ปิด​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​ปุ่มเซ็นทรัลล็อก

การ​กด​ยาว​หนึ่ง​ครั้ง​ที่​ปุ่มล็​อก​จะ​เป็น​การ​ปิดซัน​รูฟ​และ​กระจก​ประตู​ทั้งหมด ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน และ การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายในรถ ประตู​และ​ประตู​ท้าย​จะถูกล็อก เพื่อ​ขัดจังหวะ​การ​ปิด ให้​กด​ปุ่มล็​อก​อีกครั้ง

คำเตือน

ถ้า​ปิดซัน​รูฟ​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​ที่​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ถูกหนีบ

แผง​กันแดด

ซัน​รูฟ​มี​แผง​กัน​แดด​ภายใน​ซึ่ง​เลื่อน​ได้​ด้วยมือ แผง​กัน​แดด​นี้​จะ​เลื่อน​กลับ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปิดซันรูฟ จับ​ที่​จับ​ไว้​และ​เลื่อน​แผง​ไป​ข้างหน้า​เพื่อ​ปิดแผง

การ​ป้องกัน​การติด

การ​ทำงาน​ป้องกันซัน​รูฟ​ติด​จะ​เริ่ม​การ​ทำงาน​เมื่อ​มี​วัตถุ​กีด​ขวางซัน​รูฟ​ในขณะ​ปิดอัตโนมัติ หาก​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง ซัน​รูฟ​จะ​หยุด​และ​จะ​เปิด​จนถึง​ตำแหน่ง​เดิม​โดยอัตโนมัติ

กระ​บังลม

ซัน​รูฟ​มี​กระ​บัง​ลม​ที่​พับ​ขึ้น​เมื่อซัน​รูฟ​อยู่​ใน​ตำแหน่งเปิด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่