ก้านควบคุม

การ​ตรวจจับอุโมงค์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตรวจจับ​อุโมงค์​จะ​เปลี่ยน​ไฟ​แสง​สว่าง​จาก​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟ​ต่ำ​เมื่อ​ขับ​รถ​เข้า​ไป​ในอุโมงค์ หลังจาก​ที่​รถ​ออก​จาก​อุโมงค์​แล้วประมาณ 20 วินาที ไฟ​ก็​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​อีกครั้ง

ฟังก์ชัน​การ​ตรวจจับ​อุโมงค์​จะ​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่​มี​เซ็นเซอร์​วัด​ปริมาณน้ำฝน* เซ็นเซอร์​จะ​ตรวจจับ​ทางเข้า​อุโมงค์ และ​เปลี่ยน​จาก​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​เป็น​ไฟหรี่ หลังจาก​ที่​รถ​ออก​จาก​อุโมงค์​แล้วประมาณ 20 วินาที ไฟ​ก็​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​เป็น​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​อีกครั้ง ถ้า​ขับ​รถ​ต่อ​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์​อีก​อุโมงค์​หนึ่ง​ภายใน​ช่วงเวลา​นี้ ไฟ​ต่ำ​จะ​ยังคง​ติด​สว่างอยู่ กรณี​ก็​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เปลี่ยน​ไฟ​แสง​สว่าง​ของ​รถซ้ำๆ

โปรด​สังเกต​ว่า ปุ่ม​ควบคุม​ไฟ​หน้า​จะต้อง​ยังคง​อยู่​ในตำแหน่ง อยู่​ตลอดเวลา การ​ตรวจจับ​อุโมงค์​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่