ก้านควบคุม

กระจก​มองหลัง - ภายใน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​ภายใน​รถ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ซึ่ง​อยู่​ที่​ขอบ​ด้านล่าง​ของกระจก หรือ​จะ​ใช้​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​โดย​อัตโนมัติ​ก็​ได้เช่นกัน

ปุ่ม​ควบคุม​การ​ตัด​แสงสะท้อน

การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ด้วยตนเอง

          

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​ด้านหลัง​อาจ​สะท้อน​ใน​กระจก​มอง​หลัง​และ​แยง​ตาคนขับ ให้​ใช้​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ด้วย​ปุ่ม​ตัด​แสง​สะท้อน​เมื่อ​ถูก​รบกวน​จาก​แสง​ไฟ​จากด้านหลัง

ให้​ใช้​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​โดย​เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​เข้า​ไป​ทาง​ห้องโดยสาร

กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​ปกติ​โดย​เลื่อน​ปุ่ม​ควบคุม​ไป​ทาง​กระจก​บังลม

การ​ตัด​แสง​สะท้อนอัตโนมัติ*

แสง​ไฟ​จ้า​จาก​ด้านหลัง​จะ​ถูก​ตัด​แสง​อัตโนมัติ​โดย​กระจก​มองหลัง กระจก​มอง​หลัง​ที่​มี​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​มี​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​แบบ​แมนมวล

กระจก​มอง​หลัง​มี​เซ็นเซอร์​อยู่​สอง​ตัว​ด้วยกัน โดย​เซ็นเซอร์​ตัว​หนึ่ง​จะ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า​รถ และ​อีก​ตัว​หนึ่ง​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​รถ เซ็นเซอร์​สอง​ตัว​นี้​จะ​ทำงาน​ร่วมกัน​เพื่อ​ระบุ​และ​ตัด​แสง​สะท้อน​ที่​อาจ​ทำ​ให้​ตา​พร่าได้ เซ็นเซอร์​ที่​หัน​ไป​ทางด้านหน้า​รถ​จะ​ตรวจจับ​แสง​สว่าง​ภายนอก และ​เซ็นเซอร์​ที่​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​จะ​ตรวจจับ​แสง​ที่​ส่อง​มา​จาก​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​ที่​อยู่ด้านหลัง

บันทึก

ถ้า​เซ็นเซอร์​ถูก​บัง​โดย​ป้าย​อนุญาต​จอดรถ​, ตัว​ส่งสัญญาณ​, ที่​บัง​แดด หรือ​วัตถุ​ที่​วาง​อยู่​ที่​นั่ง หรือ​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ ใน​ลักษณะ​ที่​กั้น​ไม่ให้​แสง​ส่อง​ไป​ถึง​เซ็นเซอร์ ประสิทธิภาพ​ของ​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​ของ​กระจก​มอง​หลัง​จะลดลง

เข็มทิศ สามารถ​ใช้ได้​กับ​กระจก​มอง​หลัง​ที่​มี​การ​ตัด​แสง​สะท้อน​อัตโนมัติเท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่