ก้านควบคุม

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​ส่อง​สว่าง​เพื่อ​เข้า​บ้านปลอดภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​ประกอบด้วย​ไฟ​ต่ำ ไฟ​จอด​รถ ไฟ​ที่​กระจก​มอง​ข้าง ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน ไฟ​ที่​หลังคา​ภายใน​รถ รวมทั้ง​ไฟ​อำนวย​ความสะดวก

ไฟ​ส่อง​สว่าง​ภายนอก​บางส่วน​จะ​ยังคง​สว่าง​อยู่​และ​ทำงาน​เป็น​ไฟ​ส่อง​สว่าง​เพื่อ​เข้า​บ้าน​ปลอดภัย​หลังจาก​ที่​ได้ล็​อก​รถแล้ว

ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออก​จาก​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

เลื่อน​ก้าน​ควบคุม​ไป​ทาง​พวงมาลัย​ไป​จนถึง​ตำแหน่ง​ปลาย​แล้วปล่อย การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​วิธี​เดียวกัน​กับ​ไฟ​กะพริบ​ไฟ​สูง โปรด​ดูที่ ไฟสูง/ไฟต่ำ

ออก​จาก​รถ​และล็​อกประตู

เมื่อ​สั่ง​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น ไฟหรี่​, ไฟจอด​, ไฟ​กระจก​มองข้าง​, ไฟ​ส่อง​ป้ายทะเบียน​, ไฟ​เพดาน และ​ไฟ​อำนวย​ความ​สะดวก​ภายใน​รถ​จะ​ติด​สว่างขึ้น

ระยะเวลา​ที่​ไฟ​ส่อง​ทาง​หลัง​ดับ​เครื่อง​จะ​ติด​สว่าง​นั้น สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR ดูที่ MY CAR


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่